Bogár János
Bogár János

2024. április 14. Vasárnap

Bogár János, vitéz

református lelkész

Születési adatok

1898. március 31.

Decs, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1975. szeptember 15.

Gyúró, Fejér megye


Család

Sz: Bogár János, Törjék Ráchel.

Iskola

A gimnáziumot hat osztályát Szekszárdon végezte, majd Decsen, mint helyettes tanító működött (1915–1916), az I. vh. végén az olasz és a román fronton szolgált (1916–1918). Leszerelése után a bp.-i Barcsay utcai Gimnáziumban éretts. (1920), a bp.-i teológiai akadémián teológiai, a bp.-i tudományegyetemen irodalomtörténeti tanulmányokat folytatott (1921–1925). A debreceni Tisza István Tudományegyetem Hittudományi Karán a gyakorlati teológia és egyházjog szakcsoportban teológiai doktori okl. szerzett (1932).

Életút

Alcsúton, Bicskén segédlelkész (1925–1927), a gyúrói, majd a lovasberényi gyülekezet lelkipásztora (1927–1975). Lelkipásztori tevékenysége mellett teológiai, helytörténeti dolgozatokat írt, ill. a magyarországi tűzoltóság és a hazai biztosítások történetével is foglalkozott. Növénynemesítői tevékenysége is értékes. Helytörténeti írásai nagy része kéziratban maradt, közülük többet a székesfehérvári Fejér Megyei Levéltár őriz.

Szerkesztés

A Szántó-Vető c. hetilap munkatársa (1920–1921), az őrálló c. lap politikai rovatvezetője (1931-től), a Református Igehirdető szerkesztője (Bereczky Alberttel, Tildy Zoltánnal, 1930–1940).

Főbb művei

F. m.: Mezőföld népe. Választási röpirat. Szerk. (Bp., 1922)
Kísértések tüzében. Lampérth Gyulával. (Hiterősítő füzetek. 1. Székesfehérvár, 1931)
Az egyházi évkör kialakulása és hatása az igehirdetésre… Egy. doktori értek. is. (Theológiai tanulmányok. 21. Debrecen, 1932)
Fejér megye szerepe a magyar biztosítás történetében. (Múzeumi füzetek. 23. Székesfehérvár, 1963)
kéziratban: Gyúró és Kuldó községek története. (1967)
Vasadi Balogh Lajos. (1968)
Boross Mihály. (1968)
A Vitézi Rend és az Országos Vitézi Szék ismertetése. (1970)
Visszaemlékezés az 1944. évi nemzeti ellenállás egy mozzanatára. (1972)
Gyúró és Kuldó községek iskolatörténeti adatai. (1973)
Nagy Lajos gyúrói református lelkész életrajza. (1973)
A tejszövetkezetekről. (1974).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője