Bognár Iván
Bognár Iván

2024. június 21. Péntek

Bognár Iván

levéltáros

Születési adatok

1927. október 6.

Budapest

Halálozási adatok

1981. január 19.

Budapest


Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE BTK-n történelem–magyar szakon (1947–1949), majd történelem–levéltár szakon tanult (1950–1952), történész-levéltáros okl. szerzett (1952).

Életút

A Magyar Országos Levéltár segédlevéltárosa (1953–1954), levéltárosa (1954–1980), a Polgári Kori Osztályon az igazságügyi anyag referense (1961–1970), a Forrástudományi Kabinet (1970–1980), a Levéltári Könyvtár tud. munkatársa (1980–1981). 20. sz.-i intézmény- és közigazgatás-történettel, levéltári terminológiai kérdésekkel foglalkozott. Elkészítette az Igazságügyi Minisztériumi Levéltár repertóriumát, feldolgozta a Népjóléti Minisztérium (és előzményei) iratait.

Főbb művei

F. m.: Egy amerikai hivatal iratkezelési és iratszervezési munkája. (Levéltári Híradó, 1959)
A levéltári mikrofilmezés egyes kérdései az újabb külföldi szakirodalomban. Mandl Sándornéval, Schmidt Ádámnéval. (Levéltári Híradó, 1960)
Levéltári terminológiai problémák Ausztriában. (Levéltári Szemle, 1961)
Igazságügyminisztériumi Levéltár. Repertórium. Összeáll. (Levéltári leltárak. 17. Bp., 1962)
A Népjóléti Minisztérium és Népjóléti Népbiztosság szervezete. (Levéltári Közlemények, 1966).

Irodalom

Irod.: Komjáthy Miklós: B. I. (Levéltári Közlemények, 1980).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője