Bogyó Samu
Bogyó Samu

2021. október 24. Vasárnap

Bogyó Samu

matematikus, pedagógus

Névváltozatok

1881-ig Steiner

Születési adatok

1857. január 7.

Paptamási, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1928. április 10.

Budapest


Iskola

A nagyváradi rabbiképzőben tanult (1877-ig), a József Műegyetemen matematika–ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári okl. (1879), kereskedelmi iskolai tanári okl. szerzett (1890).

Életút

A Középiskolai Tanárképző Intézet gyakorlógimnáziumának r. tanára (1879–1881), a Röser-féle kereskedelmi iskola (1881–1883), a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanára (1883–1913), a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara hiteles revizora (1925-től). Az Országos Gazdasági Munkás- és Cselédpénztár megalapítója (1900). Az Országos Közoktatási Tanács tagja. Biztosítási matematikával fogl., számos népszerű matematikai kereskedelmi iskolai tankönyv szerzője és szerkesztője, közülük több még évtizedekkel halála uán is forgalomban volt. Gr. Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízta az országos tanítói és nem állami tanári nyugdíjintézet szervezetének matematikai megszervezésével.

Főbb művei

F. m.: Politikai számtani feladatok kereskedelmi iskolák számára és magán használatra. (Bp., 1885)
Példák és feladatok a kereskedelmi számtanhoz. Novák Sándorral. (3. jav. és bőv. kiad. Bp., 1892)
Kereskedelmi számtan. Havas Miksával. 1–2. (Bp., 1896–1898
5. jav. kiad. 1909–1910
6. kiad. 1914
teljesen átd. és kieg. kiad. 1922–1923
1928
olaszul: 1899)
Táblák a politikai számtan, kamatos-kamat-, járadék- és életbiztosítási számításokhoz. Havas Miksával. (Bp., 1898
4. kiad. 1930)
1-től 100 000-ig terjedő számok hétjegyű logarithmusai. Havas Miksával. (Bp., 1898
4. kiad. 1924)
Politikai számtan. Havas Miksával. (Bp., 1899
6. átd. kiad. 1930)
Kereskedelmi irodai munkálatok. Havas Miksával. (2. jav. kiad. Bp., 1901
5. kiad. 1910)
Tartalék és szerzési költség. (Jogtudományi Közlöny, 1903)
Politikai számtan. Havas Miksával, Bein Károllyal. 1–2. (Bp., 1907)
Módszeres utasítás a matematika tanításához. Suppan Vilmossal. (Bp., 1912)
Der mathematische Unterricht an den Handelsschulen. Havas Miksával. (Bp., 1918)
Jelzálogos kölcsönök törlesztése. (A Szabad Lyceum kiadványai. 2. Bp., 1918)
Kereskedelmi számtan a kereskedő tanonciskolák számára. Átd. Luckhaub Gyula és Strobel Ernő. (Bp., 1940)
Kereskedelmi számtan a négyévfolyamú felsőkereskedelmi iskolák számára. (Bp., 1926)
Hétjegyű logaritmus. Havas Miksával. (Bp., 1950).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013