Böhm János
Böhm János

2021. október 17. Vasárnap

Böhm János

teológus, nyelvész, római katolikus pap

Születési adatok

1850. október 30.

Alsómecenzéf, Abaúj vármegye

Halálozási adatok

1925. január 30.

Eger


Iskola

Középiskoláit Rozsnyón, Kassán és Egerben végezte. A bp.-i tudományegyetemen teológiát tanult (1874-ig), pappá szentelték (1874), az egri szemináriumban hittudományi doktori okl. szerzett (1875).

Életút

Erdőtelken, Kerecsenden káplán (1874–1875), az egri szemináriumban a szentírástudomány és a héber nyelv r. tanára (1875–1882), az egri tanítóképzőben a német nyelv és irodalom r. tanára (1882–1884), a szeminárium rektorhelyettese (1884–1902). Egri kanonok (1902-től), c. prépost (1906-tól). Hittudományi dolgozatokon kívül Eger és környéke egyházi emlékeivel, ill. a Biblia nyelveivel foglalkozott.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (1915-től).

Szerkesztés

A Katholikus Teológiai Folyóirat munkatársa (1882–1883), az Egri Egyházmegyei Közlöny szerkesztője (1889–1907).

Főbb művei

F. m.: Commentarius historico-logicus capitis quinti S. Evangelii secundum Matthaeum. Hittudományi doktori értek. (Eger, 1880)
Szent Pálnak a zsidókhoz írt levele. (Eger, 1883)
Az avatás történeti kifejlődésében. (Eger, 1886)
A katolikus egyház és feje, XIII. Leó pápa. (Eger, 1888)
A liturgikus nyelvekről. (Eger, 1897)
A Szent István királyról és Szent Péterről nevezett egri prépostságok. (Eger, 1899)
Beszéde kanonoki székébe való beiktatása alkalmából. (Eger, 1902)
A mitra. (Eger, 1905)
A főkegyúri jog és országos törvényeink. Tekintettel a készülő autonómiára. (Egri Egyházmegyei Közlöny, 1918).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013