Bókay Árpád
Bókay Árpád

2024. július 25. Csütörtök

Bókay Árpád, 1896-tól bókai

orvos, belgyógyász, farmakológus

Névváltozatok

1861-ig Bock Árpád; 1896-ig Bókai Árpád 

Születési adatok

1856. augusztus 15.

Pest

Halálozási adatok

1919. október 20.

Budapest

Temetési adatok

1919. október 22.

Budapest

Kerepesi út


Család

Szepességi szász (= német) evangélikus családból származott.

Dédszülei: Bock János György (= Bock, Hans Georg, 1749. dec. 10. Igló–1831), Haniszka Zsuzsanna (1764–1821); Scholtz Tóbiás (1773–1848), Münich Rozina (1778–1839).

Anyai dédapja: baranyai Szűcs András, Szűcs Sándor és Szűcs Sára leánya. Szűcs Sándor és Szűcs Sára voltak Kandó Kálmán apai dédszülei.

Nagyszülei: Bock Márton (1790. szept. 2.) cipészmester, Scholtz Anna Mária; szántói Szabó József (1780? Tápiószentmárton–1840. Tápiószentmárton), baranyai Szűcs Krisztina (†1844. Pest).

 

Szülei: id. Bókai János (= Bock János Tóbiás, 1822. máj. 27. Igló, Szepesi kerület–1884. okt. 20. Bp. Temetés: 1884. okt. 22. Kerepesi út) orvos, sebész, gyermekgyógyász, szántói Szabó Judit (1831–1916. okt. 30. Bp. Temetés: 1916. nov. 1. Kerepesi út).

id. Bókai János testvérei: Bókay Lajos (= Bock Lajos Sámuel 1820. Ruszt, Sopron vm.–1897. Moson) 1848-as honvéd főhadnagy, mérnök, Moson vármegye főmérnöke, ill. Bock Johanna Wilhelmina (1816–1853), Bock Mária Erzsébet (1824–) és nemes Polner/Pollner Lajosné Bókay Zsuzsanna (= Bock Julianna Zsuzsanna †1868. márc. 17. Pest. Temetés: 1868. márc. 19. Pest, Kerepesi út).

Polner Lajosné Bókay Zsuzsanna fia: Polner Ödön (1865. márc. 15. Békéscsaba–1961. febr. 7. Szeged) jogász, egyetemi tanár, az MTA tagja.

 

Testvére: ifj. Bókay János. (1858. ápr. 19. Pest–1937. júl. 6. Bp. Temetés: 1937. júl. 9. Kerepesi út) orvos, gyermekgyógyász.

Felesége: 1883. szept. 26.–1919. okt. 20.: Herrich Szidónia (1863. szept. 6.–1946. nov. 14. Pestszentlőrinc Temetés: 1946. nov. 16. Kerepesi út), Herrich Károly (1818. dec. 4. Makó, Csanád vm.–1888. nov. 21. Bp. Temetés: 1888. nov. 22. Kerepesi út) vízépítőmérnök és Deák Szidónia (1843–1880. márc. 10. Bp. Temetés: 1880. márc. 12. Kerepesi út) leánya.

Herrich Szidónia testvérei: Herrich Leonie (= Herrich Leona, 1865–1945. júl. 23. Bp. Temetés: 1945. júl. 28. Kerepesi út), Kiss István (1857. máj. 4. Körösladány, Békés vm.–1902. jan. 9. Bp.) műegyetemi magántanár felesége; Kereszty Gézáné Herrich Melanie (= Herrich Melánia, 1872. okt. 4.–1943. szept. 27. Bp. Temetés: 1943. okt. 1. Rákoskeresztúr) és ifj. Herrich Károly (1863–1886. szept. 23. Pusztaszentlőrinc. Temetés: 1886. szept. 24. Kerepesi út).

 

Gyermekei: Bókay Árpád, ifj. (1899. febr. 17. Bp.–1974. okt. 15. Bp.), Bókay Zoltán (1885. szept. 9. Bp.–1955. ápr. 1. Bp. Temetés: 1955. ápr. 8. Kerepesi út) orvos, gyermekgyógyász, egyetemi tanár, ill. ifj. verebélyi Verebély Lászlóné Bókay Judit (1893. máj. 15. Bp.–1980. dec. 18. Bp. Temetés: 1980. dec. 29. Farkasrét) és id. verebélyi Verebély Tiborné Bókay Nadine (1887. dec. 28. Bp.–1957. okt. 8. Bp. Temetés: 1957. okt. 14. Farkasrét).

Ifj. Verebély László (1883. aug. 27. Bp.–1959. nov. 22. Bp. Temetés: 1959. nov. 26. Farkasrét) villamosmérnök, Kossuth-díjas akadémikus egyetemi tanár és id. Verebély Tibor (1875. jan. 28. Bp.–1941. márc. 28. Bp. Temetés: 1941. ápr. 1. Kerepesi út) orvos, sebész, egyetemi tanár, akadémikus testvérek voltak.

Ifj. Bókay János gyermekei: Bókay János (1892. júl. 10. Bp.–1961. júl. 17. Bp. Temetés: 1961. júl. 21. Kerepesi út) író, műfordító és békei Koós Ödönné Bókay Edit (1889. jan. 18. Bp.–1957. ápr. 19. Olivos, Argentína).

Iskola

A budapesti tudományegyetemen orvostudori okl. (1879), a belgyógyászati fizikális vizsgamódszerek tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1882).

Az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.).

Életút

A budapesti tudományegyetemen br. Korányi Frigyes gyakornoka (1878–1879), a Gyógyszertani és Általános Kórtani Tanszék (1879–1881), a Belgyógyászati Klinika egy. tanársegéde (1881–1883) és magántanára (1882-től). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen az általános kór- s gyógytan és gyógyszertan ny. r. (1883–1890), majd a budapesti tudományegyetemen a gyógyszertan ny. r. tanára (1890–1919); közben a budapesti tudományegyetemen az Orvostudományi Kar dékánja (1900–1902). Az Országos Hadigondozó Hivatal Révész utcai utókezelő intézetének igazgatója (1914–1918).  A Közoktatásügyi Népbiztosság állásából felfüggesztette (1919. márc. 28.).

Udvari tanácsos (1904-től).

A budapesti Orient szabadkőműves páholy, majd a magyarországi szabadkőműves páholyok nagymestere (1915–1919).

A gyógyszertan, az élettan világhírű professzora. Elsősorban a gyomornedv-elválasztásra gyakorolt gyógyszertani hatásokkal, a gyógyszermérgezésekkel foglalkozott. Alapvetőek toxikológiai és balneológiai kutatásai, vezető szerepet játszott Budapest modernkori fürdő-intézményrendszerének kialakításában. A darwinizmus egyik első magyarországi híve.

Emlékezet

Bókay Árpád felesége révén Pestszentlőrincen telepedett le. A feleségével közösen birtokolt városrészt – Budapest XVIII. kerület (= Pestszentlőrinc) egyik városrészét – róla nevezték el Bókaytelepnek; nyaralójuk a mai Bókay-kert. Az itt töltött időről gyakran megemlékezett naplójában, amelyet Búza Péter rendezett sajtó alá (2003-ban). A Bókaytelepen már életében utcát neveztek el róla (a Bókay Árpád utca ma is megvan ugyanott).

1900. júl.-ban a lőrinci tekintélyes polgárok elhatározták, hogy iskolát építenek a község lakói számára. Bókay Árpád 1901-ben ajánlotta fel az iskola építéséhez szükséges telket, ezt követően pedig egy másikat templom építése céljából. Az 1908-tól önálló Pestszentlőrinc első iskolájában 1902. szept.-ben indulhatott meg a tanítás.

Emlékét őrzi a budapesti (pestszentlőrinci) Bókay Árpád Általános Iskola (1181 Wlassics Gyula utca 69.), ahol emléktábláját, ill. a Bókay-kertben emlékszobrát is leleplezték. Emlékét őrzi továbbá a Bókay Árpád Országos Biológiai Verseny.

Elismertség

Az Országos Balneológiai Egyesület alelnöke, elnöke. A Budapesti Orvosegyesület elnöke (1905-től).

Elismerés

Pestszentlőrinc–Pestszentimre díszpolgára (1996).

Szerkesztés

A Magyar Orvosi Archivum (1892-től) és az Ungarisches Archiv für Medizin alapító szerkesztője (1894–1911).

Főbb művei

F. m.: A köpetek kórjelzéstani szempontból. (Természettudományi Közlöny, 1880)
A központi idegrendszer befolyásáról a bőr kóros elváltozásaira. (Orvosi Hetilap, 1882)
Aliquor arsenici bromati – Clemens – hatása czukros húgyárnál. (Orvosi Hetilap, 1883)
Dolgozatok a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem gyógyszertani és általános kórtani intézetéből. (Bp., 1888)
Vénygyűjtemény a magyar gyógyszerkönyv
a legújabb gyógyszerekre s a gyermekgyakorlatra tekintettel. Összeáll. (Bp., 1888
12. kiad. 1915)
Jubiláris dolgozatok az orvostan köréből. Szerk. (Bp., 1891)
Újabb gyógyszerek. Gyakorló orvosok és gyógyszerészek igényeire való tekintettel. (Bp., 1891
2. kiad. 1895)
Gyakorlati méregtan. Orvosok, orvostanhallgatók számára. (Bp., 1892)
A belgyógyászat kézikönyve. Szerk. Kéthly Károllyal, Korányi Frigyessel. 1–6. köt. (Bp., 1894–1899)
A. Cloetta–W. Filehne gyógyszertani tankönyve. Ford. Vámossy Zoltán. Átnézte, a magyar gyógyszerkönyv alapján átdolgozta B. Á. (Bp., 1894)
Hazai és külföldi ásványvizek és fürdők összehasonlítása. (Bp., 1895)
Gyakorlatilag fontosabb mérgezések. (Bp., 1896)
Néhány nehézfém hatása a harántcsíkos izomzat szerkezetére. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1897. máj. 17.
megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1897)
A francia szabadkőművességről. (Bp., 1906)
Markusovszky-féle egyetemi jubiláris előadások Hat előadás az általános gyógyszertan köréből. (Bp., 1908)
A célszerű és olcsó táplálkozás. (Bp., 1908
új kiad. 1911)
Újabb nézőpontok a pharmakológiában. (Bp., 1911)
Ünnepi beszéde a Budapesti Orvosi Kaszinó Semmelweis- lakomáján. (Bp., 1912)
A gyógyítás tudományának vázlatos története. (Bp., 1912)
Nagymesteri megnyitóbeszéd. (Bp., 1915)
Takarékoskodjunk tápanyagainkkal! Hazafias tanácsok mindenki számára. (Bp., 1915)
Az út, az élet, az igazság. A magyarországi szabadkőművesek nagymesterének székfoglaló beszéde. (Bp., 1915).

Irodalom

Irod. és források: A Pesti Szegény-Gyermek Kórház és dr. Bókai János. Arczképével. (Vasárnapi Ujság, 1860. 30.)
Elhunyt Deák Szidónia, Herrich Károly miniszteri tanácsos neje. (A Hon, 1880. márc. 12.)
Herrich Szidónia kisasszonyt eljegyezte Bókay Árpád orvos, egyetemi magántanár. (Fővárosi Lapok, 1883. jan. 30.)
Bókay Árpád oltár elé vezeti Herrich Szidónia kisasszonyt. (Fővárosi Lapok, 1883. szept. 4.)
Elhunyt dr. Bókai János. (Pesti Napló, 1884. ok. 21.)
Erőss Gyula: dr. Bókai János. A Nemzet tárczája. (Nemzet, 1884. okt. 21.)
Markusovszky Lajos: Bókai János. (Orvosi Hetilap, 1884. 43. és M. L. válogatott művei. A Magyar Orvosi Társulat Könyvtára 92. Bp., 1905)
Elhunyt ifj. Herrich Károly, Herrich Károly miniszteri tanácsos fia. (Nemzet, 1886. szept. 24.)
Elhunyt Herrich Károly miniszteri tanácsos. (Budapesti Hírlap, 1888. nov. 22.)
Bókai János. Arczképével. (Ország–Világ, 1890)
Hőgyes Endre: Bókai János. (Emlékkönyv a budapesi kir. magyar tudományegyetem orvosi karának múltjáról és jelenéről. Bp., 1896)
Bókai János szobra. (Budapesti Hírlap, 1902. okt. 5.)
Bókai János szobra. (Budapesti Hírlap, 1902. okt. 6.)
Elhunyt özvegy Bókay [!] Jánosné szántó Szabó Judith. (Világ, 1916. nov. 1.)
[Ifj.] Bókay János: A Pesti Szegény-Gyermek Kórház 1848-tól 1852-ig. (Orvosi Hetilap, 1918. 47.)
Bókay Árpád halála. (Az Újság, 1919. okt. 21.)
Bókay Árpád meghalt. (Világ, 1919. okt. 21.)
Hirschler Ignácz: Emlékbeszéd Bókai János fölött, 1885. (Az orvosi tudomány magyar mesterei. A Markusovszky Társaság kiadványa. Bp., 1924)
Bókay János professzor halála. (Budapesti Hírlap, 1937. júl. 7.)
Meghalt Bókay János. (Népszava, 1937. júl. 7. és Pesti Napló, 1937. júl. 7.)
Dr. Bókay János orvostanár meghalt. (Pesti Hírlap, 1937. júl. 7.)
A Fővárosi Közmunkák Tanácsának rendelete a Bókay János utcáról. (Fővárosi Közlöny, 1938)
Elhunyt Koós Ödönné Bókay Edith. (Délamerikai Magyarság, 1957. ápr. 26.)
Elhunyt Verebély Tiborné Bókay Nadine. (Népakarat, 1957. okt. 13.)
Varga Lajos: Adatok id. Bókai János életrajzához. (Orvostörténeti Közlemények, 1960)
Meghalt Bókay János író. (Népszabadság, 1961. júl. 19.)
Varga Lajos: Id. Bókai János. (Orvosi Hetilap, 1962. 19.)
Gerlóczy Ferenc: A két Bókay. (A magyar orvosi iskola mesterei. Bp., Medicina, 1972)
Sándor Dezső: 150 éve született Bókai János. A magyar gyermekgyógyászat úttörője. (Magyar Hírlap, 1972. máj. 20.)
Bókay János: A Bókay János utca névadója. [Id. Bókai Jánosról!] (Magyar Nemzet, 1974. jan. 25.)
Elhunyt Bókay Árpád. (Magyar Nemzet, 1974. okt. 20.)
Elhunyt Verebély Lászlóné Bókay Judit. (Esti Hírlap, 1980. dec. 30.)
Szállási Árpád: Bókai János, Bókai János jun. és a hazai gyermekgyógyászat. (Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp., Medicina, 1988)
Kovács Judit: Túlélő polgárok. A Bókayak 1–2. 1. „Ha az én nevem Jókai, legyél te Bókai.” 2. „Dinasztiát nem pártolunk.” (Magyar Nemzet, 1992. jún. 30. és júl. 1.)
Kapronczay Károly: 175 éve született id. Bókai János. (Orvosi Hetilap, 1998. 2.)
Fónagy Zoltán: Egy budapesti orvosdinasztia.
A Bókaiak, utóbb Bókayak „családregénye a XIX. századi magyar polgárosodás sikertörténeteként is olvasható. (Népszabadság, 2002. máj. 18.)
Ez a Bókay, úgy látszik, intelligens ember! Egy jeles orvos a régi Pestről. Bókay Árpád emlékiratát szerk. és sajtó alá rend. Búza Péter. A kötetzáró tanulmány Kapronczay Károly munkája. (Bp., 2003)
Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. I–II. köt. [Bókay Bock Lajos honvéd főhadnagyról.] (Bp., 2008).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-MG93-Y1?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AVFLP-JS4 (Herrich Károly születési anyakönyve, 1818)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRQB-ZXD?i=170&cc=1554443&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AKZSR-4PK (Bock János Tóbiás születési anyakönyve, 1822)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-Q9KK-M?cat=124439 (Polner Ödön születési anyakönyve, 1865)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/663648/discover (Polner Lajosné Bókay Zsuzsanna gyászjelentése, 1868)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/298118 (Herrich Károlyné Deák Szidónia gyászjelentése, 1880)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/351950 (Id. Bókai János gyászjelentése, 1884)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/298116 (ifj. Herrich Károly gyászjelentése, 1886)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/298117 (Herrich Károly gyászjelentése, 1888)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSZW-1JR?cc=1743180 (Bókay Edit születési anyakönyve, 1889)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D439-FKS?i=16&cc=1452460 (Kiss István halotti anyakönyve, 1902)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6XC7-V3T?i=247&cc=1452460 (Bókay Nadine és Verebély Tibor házassági anyakönyve, 1907)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DTD3-CCG?i=167&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A664L-TK38 (Bókay Judit és Verebély László házassági anyakönyve, 1912)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/351974 (Bókay [!] Jánosné szántói Szabó Judit gyászjelentése, 1916)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/351966 (Bókay Árpád gyászjelentése, 1919)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-69D3-2MD?i=97&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQPTN-FFB2 (Bókay Árpád halotti anyakönyve, 1919)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DTW3-9N9?i=180&cc=1452460 (Bókai [!] Zoltán és Bydeskuthy Terézia házassági anyakönyve, 1930)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/351970 (Bókay János gyászjelentése, 1937)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DR6Q-3ND?i=139&cc=1452460

(Verebélyi Tibor halotti anyakönyve, 1941)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/599822

(Verebély Tibor gyászjelentése, 1941)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/134048 (Kereszty Gézáné Herrich Melánia gyászjelentése, 1943)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DR17-5FH?i=73&cc=1452460 (Kiss Istvánné Herrich Leonia halotti anyakönyve, 1945)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/140891 (Kiss Isvánné Herrich Leona gyászjelentése, 1945)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PB6-98DD?i=167&wc=92SY-3TB%3A40678301%2C67433601%2C67488801&cc=1452460 (Bókay Árpádné Herrich Szidónia halotti anyakönyve, 1946)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/351969 (Bókay Árpádné Herrich Szidónia gyászjelentése, 1946)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/351976 (Bókay Zoltán gyászjelentése, 1955)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D4H9-6JW?i=121&cc=1452460&cat=1052036 (Bókay Zoltán halotti anyakönyve, 1955)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6XKS-WFH?i=159&cc=1452460 (Verebély Tiborné Bókay Nadine halotti anyakönyve, 1957)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/599828 (Verebély Tiborné Bókay Nadine gyászjelentése, 1957)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/599815 (Verebély László gyászjelentése, 1959)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/351972 (Bókay János gyászjelentése, 1961)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/496064 (Polner Ödön gyászjelentése, 1961)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPBZ-T81?i=255 (Bókay Árpád halotti anyakönyve, 1974)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/599817 (Verebély Lászlóné Bókay Judit gyászjelentése, 1980)

 

https://www.eltereader.hu/media/2019/10/Kovacs_MTA-VH_HAT_WEB.pdf (Kovács I. Gábor–Takács Árpád: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai a két világháború közötti tudáselitben)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2022

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője