Bókay János
Bókay János

2021. október 17. Vasárnap

Bókay János, 1896-tól bókai

orvos, gyermekgyógyász

Névváltozatok

1861-ig Bock; 1896-ig Bókai

Születési adatok

1858. április 19.

Pest

Halálozási adatok

1937. július 6.

Budapest


Család

Sz: Bókai János (1822–1884) orvos, gyermekgyógyász. F: Tömöry Adrienne. Testvére: Bókay Árpád (1856–1919) orvos, belgyógyász, farmakológus. Fia: Bókay János (1892–1961) író, műfordító.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1880), a gyermekorvoslástan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1885), az MTA tagja (l.: 1923. máj. 11.).

Életút

A bp.-i szegénygyermek-kórház segédorvosa, orvosa (1880–1884), a bp.-i tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika egy. tanársegéde (1884), osztályvezető főorvosa és helyettes igazgató főorvosa (1884–1885), magántanára (1885–1892), a gyermekorvoslástan c. ny. rk. (1892–1901), ny. rk. (1901–1907), ny. r. tanára (1907–1929). A Stefánia Gyermekkórház igazgató főorvosa (1885–1929). Udvari tanácsos (1910-től). A magyar gyermekgyógyászat megteremtője és első, nemzetközi hírű képviselője. Megállapította a bárányhimlős övsömör kórképét, szerpe volt a járványos gyermekbénulás (= poliomielitisz) kórtanának tisztázásában. Magyarországon bevezette a diftéria intubációs kezelését, szérumgyógyítását, nemzetközi felkérésre klinikailag ellenőrizte a Behring-féle védőoltás hatékonyságát. Jelentős szerepet játszott az anya- és csecsemővédelem, ill. a gyermekvédelem magyarországi megszervezésében, intézményrendszerének kiépítésében. Egyetemi tanársága idején kezdeményezésére lett kötelező szigorlati tantárgy a gyermekgyógyászat. Orvostörténészként megírta a gyermekorvostan és a pesti gyermekkórház történetét, fogl. Mozart, Beethoven és más nagy zeneszerzők betegségeivel. Behatóan fogl. zenével is, számos népszerű dal szerzője.

Emlékezet

Emlékére a Magyar Gyermekorvos Társaság évente gyermekorvos szakmai napokat rendez. Róla nevezték el a Bókay János Humán Kéttannyelvű Általános Szakközépiskolát (Bókay János Egészségügyi Szakközépiskola néven, 1968-ban) és az iskola által működtetett Bókay-alapítványt. A két Bókay munkássága emlékét őrzi a Bókay János-emlékérem (a Magyar Gyermekorvos Társaság szakmai elismerése, 1954?-től).

Elismertség

A Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének alapító tagja (br. Korányi Sándorral, 1931). A Magyar Gyermekorvos Társaság alapító tagja (1923-tól), t. elnöke, Az Országos Közegészségügyi Tanács alelnöke, a Budapesti Orvosegyesület elnöke, majd t. tagja, az Országos Stefánia Szövetség társelnöke. A Budapesti Orvosok Kamarazene Egyesületének t. elnöke.

Elismerés

A hallei Leopoldina Német Természettudományi Akadémia tagja.

Szerkesztés

A Jahrbuch für Kinderheilkunde társszerkesztője (1885-től), a Gyermekgyógyászat szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Gyermekgyógyászati vénygyűjtemény. (Bp., 1882
3. bőv. kiad. 1900)
A pesti szegény gyermekkórház története. 1839-től 1883-ig. (Orvosi Hetilap, 1883)
A kisded ápolása az első életévben. (Anyák könyvtára 1. Bp., 1889)
Gyermekgyógyászati kórrajzok. Összeáll. (Bp., 1891)
Közlemények a heveny fertőző kórokról. Többekkel. (Bp., 1892)
A csecsemők gyomor- és bélbántalmai. (A belgyógyászat kézikönyve. III. köt. Bp., 1897)
A csecsemők mesterséges táplálkozásáról. Két előadás. (Bp., 1898)
Application de l’intubation a la pratique infantile en dehors des cas diphtérie. (Le Mans, 1898)
Die Entwicklung der Kinderheilkunde in Ungarn… (Bp., 1899)
Adatok a fiúgyermekek húgycsődiverticulumainak ismeretéhez. (Bp., 1900)
Mit tehet a társadalom csecsemőink egészsége érdekében? Előadás. (Bp., 1900)
Über das Intubationstrauma. (Leipzig, 1901)
A tengmelléki kórházakról. (Bp., 1902)
Über den gegenwärtigen Stand der Intubation. (Bp., 1904)
Mozart emlékezete. (Bp., 1906)
Die Lehre von der Intubation. (Leipzig, 1908)
A gyermekről. (Az egészség könyvtára. 5. Bp., 1908)
Haydn emlékezete. (Bp., 1909)
A gyermekorvoslás tankönyve. Flesch Árminnal, Bókay Zoltánnal. (Bp., 1912
4. bőv. kiad. 1925)
A beteg gyermek. (Bp., 1913)
A Grancher-féle intézmény Franciaországban a tuberkulózis elleni küzdelemben. (Bp., 1913)
Jó tanácsok terhesek, gyermekágyasok és anyák számára. (Bp., 1913)
Adatok az idősült belső agyvízkór pathológiájához és therapiájához. (Bp., 1914)
A gümős agyhártyalob gyógyulásának lehetőségéről. (Bp., 1914)
A gyermekkori tuberkulózis. Előadás. (Bp., 1914)
A Heine- Medin betegség. (Bp., 1914)
Über die Heilungmöglichkeit der Meningitis tuberculosa. (Berlin, 1914)
A gyermekorvostan története. (Bp., 1920)
Közlemények az egyetemi gyermekklinikával kapcsolatos Stefánia-gyermekkórházból. (Bp., 1920)
Die Geschichte der Kinderheilkunde. (Berlin, 1922)
Az amerikai Vöröskereszt anya- és csecsemővédő akciója Magyarországon 1921. okt. 1.–1922. jún. 30. Szerk. (Bp., 1923)
A bárányhimlős eredetű övsömör, Zoster varicellosus. Akadémai székfoglaló is. (Elhangzott: 1923. nov. 19.
megjelent: Orvosi Hetilap, 1924. 1.)
A vörhenyfertőzés elleni védekezés a Dick-féle eljárással. – Beethoven süketsége, utolsó betegsége és halála. (Orvosi Hetilap, 1926)
Három előadás a gyermekorvostan köréből. (Bp., 1927)
Töredékek a csecsemő-hygiéne köréből. 49 ábrával. (Bp., 1928)
A csecsemők mesterséges táplálásának története. (Bp., 1928)
A diphalliáról. (Orvosi Hetilap, 1929)
Transparentia vizsgálatok hydrocephalusos gyermekeken. (Bp., 1929)
Adatok a kanyarójárványok ismeretéhez. (Orvosképzés, 1930)
Az orvosi és zenei kettős képességről és néhány kettős képességű orvosról. (A Kis Akadémia könyvtára. 1933)
Két orvostörténeti előadás. (Bp., 1935)
Visszaemlékezéseim. (Orvosképzés, 1937).

Irodalom

Irod.: Hainiss Elemér: Búcsúztató B. J. ravatalánál. (Orvosképzés, 1937)
L[ányi] V[iktor]: B. J., az orvos és a muzsikus. (Pesti Hírlap, 1937. júl. 8.)
Tanulmányok B. J. emlékének. Szerk. Hainiss Elemér. (Orvosképzés – különfüzet, 1938)
Petényi Géza: B. J. (Gyermekgyógyászat, 1958)
Gerlóczy Ferenc: A két Bókay. (A magyar orvosi iskola mesterei. Bp., 1972)
Szállási Árpád: Bókai János, B. J. jun. és a hazai gyermekgyógyászat. (Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp., 1988).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013