Bokor Elemér
Bokor Elemér

2023. december 5. Kedd

Bokor Elemér

biológus, zoológus, barlangkutató

Születési adatok

1887. január 19.

Sátoraljaújhely

Halálozási adatok

1928. szeptember 1.

Budapest


Iskola

A bp.-i cs. és kir. hadapródiskola elvégzése után zászlóssá avatták az esztergomi 26. cs. és kir. gyalogezredhez (1905), a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult (1920–1924), természetrajz–kémia szakos tanári (1924) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1925).

Életút

Ezredénél csapatszolgálatot teljesített (1905–1914), az I. vh.-ban főhadnagyként szolgált, orosz hadifogságba esett (1914–1918). Tanulmányai elvégzése után a bp.-i Bocskai István Reáliskola r. tanára és az iskola aligazgatója (1924–1928). A magyarországi barlangok állatvilágával fogl., a barlangbiológia első hazai művelője. Feldolgozta 102 magyarországi barlang ízeltlábú faunáját (1920-as évek), majd részt vett a bükki Kecske-lyuk ásatásán (1925–1928). Felmérte az Abaligeti-barlangot, és máig helytálló pontosságú térképet készített az üregrendszerről (1921–1924), ill. Kadic Ottokár közreműködésével arról barlanggenetikai, geológiai és állattani feldolgozást is végzett. Zoológusként elsősorban entomológiával, barlangi és föld alatti bogárfaunával fogl. Elsőként állította össze a magyarhoni barlangok ízeltlábúinak jegyzékét. Számos új barlangi rovarfajt fedezett fel és írt le először; pl. felfedezett egy addig ismeretlen vakfutrinkát, amely kizárólag Magyarországon, a Bükk hegységben él, a magyarországi endemikus fajt barlangkutató társáról, Gebhardt Antalról nevezte el (Duvalius gebhardti; Bokor, 1926). Kutatta még a Dunántúl, az Erdélyi-érchegység és a Gömöri-karszt barlangjait.

Emlékezet

Rovargyűjteménye a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Természettudományi Tárába került (1929). A különösen értékes gyűjtemény közel 12 000 fajhoz tartozó kb. 60 000 példányból állt (ebből 6000 példány az ún. vakbogarak száma). A Kárpát medencei vakbogarak gyűjteménye csaknem teljes volt, de az egész európai bogárfauna is rendkívül gazdagon képviselt.

Elismertség

A Magyar Rovartani Társaság tagja (1911-től), alelnöke (1923–1928). A Magyar Barlangkutató Társaság választmányi tagja.

Elismerés

A Német–Osztrák Barlangkutató Szövetség Ezüstplakettje (1927).

Főbb művei

F. m.: A Cicindela soluta életéből. (Rovartani Lapok, 1911)
Három új vakbogár Magyarország faunájából. (Annales Historico- Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1913)
A „vak” Trechusok szeméről. (Rovartani Lapok, 1914)
Barlangkutatás nehézségekkel. (Rovartani Lapok, 1915)
A mezei cingolány szárnyrajza. (Rovartani Lapok, 1918)
A magyarhoni barlangok ízeltlábúi. (Barlangkutatás, 1921)
Ein neuer Blindkäfer aus Ungarn. (Entomologische Blätter, 1921)
Über eine blinde Staphyliniden. Art aus Ungarn. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1923)
Kaufmann Ernő gyűjteményének Apionjai. (Rovartani Lapok, 1923)
Egy új magyar barlangi vakbogárról. (Folia Entomologica, 1924)
Az Abaligeti barlang. Egy. doktori értek. is. (Földrajzi Közlemények, 1925)
Új Duvalites Magyarországból. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1926)
Bogártudományi jegyzetek. (Rovartani Lapok, 1926)
Kaufmann Ernő bogárgyűjteményének cincérei. (Folia Entomologica, 1927)
A szalmatörmelék bogárfaunájáról. (Folia Entomologica, 1930).

Irodalom

Irod.: Dudich Endre: B. E. (Állattani Közlemények, 1928)
Huszty Sándor: A magyar rovartani szaksajtó bibliográfiája. 1883–1973. I. rész. A–J. (Frivaldszkya, 1975)
Horváth Csaba–Szél Győző: B. E. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője