Bolgár Ferenc
Bolgár Ferenc

2021. december 1. Szerda

Bolgár Ferenc, inámi

politikus, újságíró

Születési adatok

1851. január 3.

Máramarossziget

Halálozási adatok

1923. május 23.

Budapest


Iskola

A bécsi hadmérnöki akadémia elvégzése után hadnaggyá avatták (1873).

Életút

Péterváradon, később Budán szolgált, majd főhadnagyként kilépett a tényleges állományból (1881), s Bécsben katonai lapokat szerkesztett (Wehrzeitung, Militärzeitung 1881–1884). A Temesvarer Zeitung szerkesztője (1885), a Budapester Tagesblatt főmunkatársa (1884–1889), tulajdonos-főszerkesztője (1889-től), egyúttal a Katonai Lapok alapító-kiadója is (1885-től). Mérsékelt ellenzéki, ill. nemzeti párti (1887–1899), szabadelvű párti (1899–1904), alkotmánypárti (1905–1910), majd párton kívüli (1910-től) ellenzéki programmal országgyűlési képviselő (Kismartoni választókerület, 1887–1918), a képviselőház első alelnöke (1905. febr.–1906. febr.), a Wekerle-féle koalíciós kormány alatt honvédelmi minisztériumi államtitkár (1906–1910). A proletárdiktatúra bukása után megalapította a Rendpártot (1920), melynek jelöltjeként sikertelenül indult a nemzetgyűlési választásokon.

Szerkesztés

Péterváradon, később Budán szolgált, majd főhadnagyként kilépett a tényleges állományból (1881), s Bécsben katonai lapokat szerkesztett (Wehrzeitung, Militärzeitung 1881–1884). A Temesvarer Zeitung szerkesztője (1885), a Budapester Tagesblatt főmunkatársa (1884–1889), tulajdonos-főszerkesztője (1889-től), egyúttal a Katonai Lapok alapító-kiadója is (1885-től). Cikkei a fentieken kívül még elsősorban az Ország-Világban (1888-tól), a Magyar Hírlapban (1891-től), a Hazánkban (1897–1900), a Budapesti Naplóban (1901-től), a Politikai Heti Szemlében (1903–1906) és a Pester Lloydban jelentek meg (1921– 1924).

Főbb művei

F. m.: A párbaj szabályai. (Bp., 1880
7. átd. kiad. 1907
németül is)
A hadsereg kérdése. (Bp., 1886)
A két évi katonai szolgálat. (Bp., 1903).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013