Bóna Ervin
Bóna Ervin

2021. május 17. Hétfő

Bóna Ervin

filozófus, tudománytörténész

Születési adatok

1924. január 29.

Budapest

Halálozási adatok

1983. december 24.

Budapest


Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika–kémia szakos tanári okl. (1947) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1948).

Életút

A sátoraljaújhelyi gimnázium r. tanára, ill. tanára (1946–1955), Borsod-Abaúj-Zemplén megye matematika–fizika szakos szakfelügyelője (1949–1951), a miskolci Városi Tanács oktatási osztályának vezetője (1955–1956), a miskolci Földes Ferenc Gimnázium tanára (1956–1962), az MTA Filozófiai Intézete tud. munkatársa, tud. főmunkatársa (1962–1983). Tudományelmélettel, jövőkutatással és a természettudományok (elsősorban a kémia) filozófiai és ideológiai problémáival fogl. Több könyvészeti kiadványt szerkesztett. Alapvető megállapításokat tett a tudományok általános fejlődésével kapcsolatban, Magyarországon elsők között vizsgálta a természettudományokon belüli abundancia (= tudományágak túlburjánzása, túlspecializáltsága) kérdését.

Elismertség

Az MTA Jövőkutatási Bizottsága titkára (1980–1983).

Főbb művei

F. m.: Idealista tendenciák a kémiában. (Szakosztályi füzetek. Bp., 1963)
A mai tudományfejlődés alapvonásai. (Világosság, 1967)
A matematika-, fizika- és kémiatanítás világnézeti kérdései. Biró Gáborral, Müller Antallal. (Bp., 1968)
Tudománytani bibliográfia. Összeáll. Farkas Jánossal, Paczolay Gyulával. (Veszprém, 1968)
Interdiszciplináris problémák a Fizikai Szemlében. (Fizikai Szemle, 1969)
A tudomány néhány elméleti kérdése. Írta többekkel. Szerk. Farkas Jánossal. (Tudományszervezési füzetek. 4. Bp., 1970)
A kémiai tudományok és kutatási ágak rendszerezési kérdései. (Bp., 1971)
Világnézetünk természettudományos alapjai. (Bp., 1975
2. kiad. 1977
3. kiad. 1978
5. jav. kiad. 1985)
A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig. Többekkel. (Bp., 1976)
Magyar jövőkutatási munkák. Bibliográfia. Összeáll. (Bp., 1980)
A kémia filozófiai és világnézeti problémái. (Bp., 1981)
Future Research in Hungary. Szerk. Gábor Évával, Sárkány Pállal. (Bp., 1983).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013