Bonyháti Jolán
Bonyháti Jolán

2021. október 25. Hétfő

Bonyháti Jolán

irodalomtörténész, szerkesztő, bibliográfus

Születési adatok

1908. augusztus 14.

Olthévíz, Brassó vármegye

Halálozási adatok

1984. január 8.

Budapest


Életút

A székelyudvarhelyi Szabadság c. lap szerkesztője (1944), a bukaresti és a kolozsvári rádió magyar nyelvű adásainak munkatársa (1945–1948), a bukaresti Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, ill. az Irodalmi Könyvkiadó Nemzetiségi Osztályának vezetője (1948-1968). 20. sz.-i és kortárs erdélyi magyar szépirodalommal, elsősorban Asztalos István, Nagy István és Salamon Ernő munkásságával fogl. Összeállította a Korunk c. folyóirat repertóriumát, ill. Asztalos István műveinek bibliográfiáját.

Emlékezet

A bp.-i Farkasréti Temetőben nyugszik.

Szerkesztés

A székelyudvarhelyi Szabadság c. lap szerkesztője (1944), a bukaresti és a kolozsvári rádió magyar nyelvű adásainak munkatársa (1945–1948), a bukaresti Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, ill. az Irodalmi Könyvkiadó Nemzetiségi Osztályának vezetője (1948-1968). Asztalos István munkássága életműkiadásának szerkesztője (1961–1962).

Irodalom

Irod.: F. m.: szerk.: Salamon Ernő: Gyönyörű sors. Vál. versek. Összeáll. Abafáy Gusztávval, Szemlér Ferenccel. A címlap Andrásy Zoltán munkája. (Bukarest, 1948)
Hazánk magyar elbeszélői. Antológia. Szerk. (Bukarest, 1954)
József Attila: Versek. Vál., szerk. Konsza Judittal. (Bukarest, 1960)
Nagy István: Íróavatás. Önéletrajzi vallomások. Vál. (Kincses könyvtár. 4. Bukarest, 1961)
Móricz Zsigmond: Kisregények. Vál., szerk. (Kincses könyvtár. 8. Bukarest, 1961)
Asztalos István művei. 1–5. köt. Szerk., a jegyzeteket írta és a bibliográfiát összeáll. (Bukarest, 1962)
Molter Károly: Iparkodj, kisfiam! Vál. elb.-ek. Vál., szerk. a bevezetőt Izsák József írta. (Bukarest, 1964)
Tomcsa Sándor: őszi tárlat kisvárosban. Elb.-ek, portrék, humoreszkek. 1-2. köt. Vál., szerk. A bevezetőt Bajor Andor írta. (Romániai magyar írók. Bukarest, 1965)
A Korunk költészeti anyagának repertóriuma. 1932–1940. Összeáll. (Bukarest, 1967)
Németh László: Iszony. Reg. Ill. Cseh Gusztáv. (Horizont könyvek. Bukarest, 1967)
Izsák József: Asztalos István. Kismonográfia. A. I. műveinek bibliográfiáját összeáll. Abafáy Gusztávval. (Bukarest, 1967)
Nyiszli Miklós: Orvos voltam Auschwitzban. Mengele boncolóorvosa voltam. (Bukarest, 1968)
Asztalos István: Történt az utcán. Elb.-ek. Vál., szerk. (Bukarest, 1969)
Asztalos István: Tarisznyás királyok. Novellák. Vál., szerk. a bevezető tanulmányt Varró János írta. (Tanulók könyvtára. 106. Kolozsvár, 1972)
Kovács György: A hadnagy és a tünemény. Elb.-ek. 1941–1976. Vál., szerk. Abafáy Gusztávval, Halász Boriskával. (Romániai magyar írók. Bukarest, 1977).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013