Bor Jenő
Bor Jenő

2021. október 18. Hétfő

Bor Jenő, halmaji

honvéd tábornok

Születési adatok

1895. szeptember 8.

Hajdúszoboszló

Halálozási adatok

1979. november 30.

Brookmont, Washington D. C., USA


Család

Sz: Bor János népiskolai tanító, igazgató, Rácz Ilona.

Iskola

A traiskircheni cs. és kir. tüzér hadapródiskola elvégzése után zászlóssá avatták a brassói cs. és kir. 34. tábori ágyúsezredhez (1913), Hadiakadémiát végzett (1922–1924).

Életút

Az I. vh.-t ezredével és a cs. és kir. 118. tüzérezreddel harcolta végig, olasz hadifogságba esett (1918. nov.–1919. okt.). Tüzér csapattiszti beosztásokban (1919–1922), a hajmáskéri tüzér lőiskolán a harcászat tanára (1925–1928), majd a miskolci 7. vegyes dandár parancsnokságán szolgált (1928–1931). A Honvédelmi Minisztérium (HM) 1/c Osztályán országvédelmi összekötőtiszt (1931–1937), a bp.-i 1. vegyes dandár vezérkari osztályának vezetője (1937–1939), a HM 17. Osztály vezetője (1939–1941), ezredesi rangban (1939. máj. 1-jétől), egyúttal a HM III. csoportfőnök 2. helyettese (1940–1942). Vezérőrnaggyá nevezték ki (1942. ápr. 1-jétől). A HM IX. csoportfőnöke (1942. máj.–1943. jún. 1.), a 4. könnyű hadosztály parancsnoka (1943. jún. 1.–1943. aug. 10.), a szekszárdi 12. könnyű hadosztály (1943. aug. 10.–1944. ápr. 5.), a II. tartalék hadtest parancsnoka (1944. ápr. 5.–1944. júl. 18.). Hazatért a harctérről, a HM anyagi főcsoportfőnöke (1944. okt. 1-jétől), altábornaggyá nevezték ki (1944. nov. 1-jén), majd a HM anyagi meghatalmazottja Németországban. Angol hadifogságban volt (1945–1946), Németországban, az amerikai hatóságoknál rajzoló, földmérő matematikus (1946–1951). Az USA-ban telepedett le, az amerikai hadsereg térképészeti osztályának térképész tisztje, földmérő matematikus tisztje (1951–1970).

Irodalom

Irod.: Bor Dezső: A halmaji, gibárti és szikszói Bor családok története. Bor Györggyel. (Bp., 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013