Borbás Máté
Borbás Máté

2021. október 18. Hétfő

Borbás Máté

honvéd tábornok

Születési adatok

1916. január 22.

Szeged

Halálozási adatok

1991. július 24.

Budapest


Iskola

Eredeti foglalkozása hegesztő volt. Hat hónapos törzstiszti tanfolyamot végzett, őrnagyi rendfokozattal hivatásos állományba vették (1949. máj. 1-jétől), leningrádi tüzér tanfolyamot (1949–1950), moszkvai Vorosilov Vezérkari Akadémiát végzett (1955–1957).

Életút

A Magyar Néphadsereg (MN) tüzérparancsnokának törzsfőnöke (1951–1953), tüzérfőnöke (1953–1955); ezredessé léptették elő (1952-től), majd vezérőrnaggyá nevezték ki (1954. júl. 29-étől), az Országos Légvédelmi Parancsnokság parancsnoka (1957–1961). A forradalom leverése után a bp.-i 2. sz. honvéd karhatalmi ezred parancsnoka (1956. nov. 17.–1957). A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancsnoka (1961–1969), a testnevelési és sportügyeket felügyelő kiképzési főcsoportfőnök- helyettese (1969–1971), nyugállományba helyezték (1971. okt. 1-jétől). A légvédelem, a légideszant, a tömegpusztító fegyverek elleni harc elméleti és gyakorlati kérdéseivel fogl.

Szerkesztés

Írásai a Honvédelem c. katonai folyóiratban jelentek meg.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013