Borbély András
Borbély András

2021. október 26. Kedd

Borbély András

pedagógus

Születési adatok

1904. március 30.

Kunhegyes, Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1985.

Debrecen


Család

Sz: Borbély Miklós, N. Nagy Regina földművesek. F: 1936-tól Demjén Mária csecsemőgondozó, debreceni Állami Gyermekotthon. Leánya: Borbély Ildikó, Kiss Antalné (1937. máj. 24. Kisújszállás) építészmérnök; fia: Borbély Szabolcs (1943. márc. 12. Bp.) vegyészmérnök.

Iskola

Elemi iskoláit Kunhegyesen, középiskoláit Mezőtúron és Kisújszálláson végezte. A kisújszállási gimnáziumban éretts. (1924), a Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – matematika–fizika szakos tanári okl. (1929), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1936), a neveléstudományok kandidátusa (1965).

Életút

A Kisújszállási Református Gimnázium (1929–1944), a Debreceni Gyakorló Gimnázium r. tanára (1944–1949), a Debreceni Építőipari Technikum tanára (1949–1954). A Debreceni Tudományegyetem, ill. a KLTE BTK Pedagógiai Intézet, ill. Tanszék egy. adjunktusa (1954–1960?), egy. docense (1960?–1967). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1957–1960). A kunhegyesi Dolgozó Parasztok Esti Iskolájának megalapítója (1946–1947). Az erkölcsi neveléssel, elsősorban a fegyelemre neveléssel, a büntetés és a jutalmazás kérdéseivel fogl.

Elismerés

Akadémiai Pedagógiai Díj (1957).

Szerkesztés

A Kisújszállás és vidéke szerkesztője (1929-től).

Főbb művei

F. m.: Gondolatok az érzelmi élet nevelés köréből. Egy. doktori értek. is. (Kisújszállás, 1936)
Ifjúság, élet, iskola. (Protestáns Tanügyi Szemle, 1936)
Megjegyzések a műhelygyakorlatokhoz. (Köznevelés, 1947)
A munkára nevelés kérdései. (A pedagógia időszerű kérdései, 1956)
Fegyelemre nevelés, önnevelés az ifjúkorban. Durkó Mátyással. (Felsőoktatási Szemle, 1957)
Jutalmazás és büntetés a szocialista fegyelem megteremtésében. Durkó Mátyással. (Bp., 1957)
Hallgatóink kulturált magatartása. (Felsőoktatási Szemle, 1958)
Osztályához hű értelmiség nevelésének néhány problémája. (Felsőoktatási Szemle, 1959)
Aktivitás a fejlődésben és a nevelésben. (Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Bp., 1961)
A jutalmazás – büntetés családi és iskolai nevelésünkben. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1961)
A kisgyermek nevelésének néhány kérdése. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1962)
A kisiskolás nevelésének néhány kérdése. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1964)
A serdülő nevelésének néhány kérdése. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1966)
A jutalmazás és büntetés alapvető kérdései. Kand. értek. is. (Bp., 1967
2. kiad. Bp., 1969)
Tanárok pályakezdési nehézségei. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1967).

Irodalom

Irod.: Kántorné Varga Tünde: Tudós matematika- és fizikatanárok Szolnok megye középiskoláiban. (Zounuk. A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. 1. Szerk. Botka János. Szolnok, 1986)
Kiss Antalné Borbély Ildikó: 100 éve született Borbély András. (Kunhegyesi nagykun kalendárium, 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013