Borbély György
Borbély György

2024. április 20. Szombat

Borbély György, roffi

politikus

Születési adatok

1875. március 29.

Tiszaroff, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1941. március 24.

Budapest


Család

Régi tiszaroffi nemesi családból származott, a család tagjai az ősi roffi Borbély-kastélyban laktak. Sz: Borbély Géza, Szathmáry- Király Etelka.

Iskola

Középiskoláit a bp.-i evangélikus és a debreceni református főgimnáziumban végezte, Debrecenben éretts. (1893), jogot Bécsben és Budapesten tanult (1893–1897); közben Budapesten kereskedelmi szaktanfolyamot is végzett.

Életút

Jász-Nagykun-Szolnok vm. szolgálatába lépett (1897-től); Jászapátin, Tiszaroffon és Tiszaföldvárott szolgabíró (1897–1901), a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője (Törökszentmiklósi választókerület, 1901–1905; a ház megalakulásakor korjegyző: 1901). Az ún. tiszai középjárás főszolgabírája (1905–1918), a Tanácsköztársaság idején egy időre letartóztatták (1919). A két vh. között tiszaderzsi birtokán gazdálkodott, Jász-Nagykun-Szolnok vm. törvényhatósági bizottságának tagja, a vm. küldötteként a Felsőház tagja (1927– 1933), a vm. főispánja (1933–1938), majd a Magyar Élet Pártja programjával országgyűlési képviselő (Jász- Nagykun-Szolnok vm., 1939–1941). Cs. és kir. főkamarás. Szolnok megye egyik jelentős közéleti személyiségeként értékes szociálpolitikai tevékenységet fejtett ki. Főszolgabíróként, az I. vh. idején Törökszentmiklóson száz ágyas hadigondozó kórházat alapított (1916), majd uo. anya- és csecsemővédő otthont létesített, amely mintájául szolgált a későbbi Stefánia otthonoknak. Főispánsága idején Jász-Nagykun-Szolnok megye minden jelentősebb településén, a törökszentmiklósihoz hasonló otthont állított fel. Sorra járta a megye településeit, majd tapasztalatai alapján, gr. Klebelsberg Kunó elnöklete alatt létrejött az Alföld Kutató Bizottság (1927). Sokat tett a tiszai hajózás érdekében is: Szolnokon korszerű átrakodó kikötőt alapított, kezdeményezésére a Tisza középső és felső szakasza fokozatosan hajózhatóvá vált, s a gazdák jól kiépített kőutakon szállíthatták termékeiket. Nevéhez fűződik a korszak egyik híres eseménye, a Széchenyi- emlékhajózás (1933-ban), amellyel az volt a célja, hogy a kormányzót és a minisztereket megismertesse az Alföld gazdatársadalmának legfontosabb problémáival.

Emlékezet

Halála után emlékére Tiszaroff község szobrot állított.

Irodalom

Irod.: Szénássy József: Roffi B. Gy. (Anya- és Csecsemővédelem, 1941).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője