Borbély János
Borbély János

2021. október 26. Kedd

Borbély János

politikus

Születési adatok

1897. június 18.

Nagydorog, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1979. január 22.

Szekszárd


Család

Református, középparaszti családból származott. Sz: Borbély József, Juhász Zsuzsanna. F: 1922-től Pető Erzsébet. Fia: Borbély János (1922–).

Iskola

Hat elemit végzett.

Életút

Az I. vh.-ban az olasz fronton szolgált (1914–1918), az összeomlás után belépett a Nemzeti Hadseregbe (1919). A két vh. között 40 kh földjén mintaszerűen gazdálkodott. Az FKgP tagja (1930-tól), Kiss József tanítóval egyik szervezője a felsőnyéki ellenzéki gazdakongresszusnak (1930. jan.). A párt Tolna vm.-i szervezője, a vm.-i elnökség tagja. A Nagydorogi Gazdakör elnöke, a hitelszövetkezet igazgatósági tagja, az Alsódunántúli Mezőgazdasági Kamara alelnöke, egyúttal az Országos Mezőgazdasági Kamara tagja (1934–1944), e minőségében a Felsőház póttagja (1942–1944). Az ország német megszállása idején részt vett a nemzeti ellenállásban, a szociáldemokrata Szeder Ferenccel és Kéthly Annával tartotta a kapcsolatot. A II. vh. után részt vett az FKgP újjászervezésében, a párt Tolna vm.-i szervezetének alelnöke (1945. aug. 26.–1947. dec. 8.), ügyvezető alelnöke (1947. dec. 8.–1948. máj. 11.), elnöke (1948. máj. 11-étől). Az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja (Nagydorog, 1945. jún.–nov.) majd az FKgP nemzetgyűlési képviselője (Baranya és Tolna vármegyék, Pécs törvényhatósági jogú várossal, 1945–1947). A Tolna vm.-i törvényhatósági bizottság tagja (1945–1946). A Rákosi-rendszerben kétszer bebörtönözték (1949- ben hat, 1950-ben négy hónapot kapott), kuláklistára került (1950). Az 1956. évi forradalom után rövid időre, fiával együtt letartóztatták (1957. márc.; a paksi börtönbe szállították), kiszabadulása után több helyi kisgazda vezetővel együtt rendőri felügyelet alá helyezték. Nyugdíjazásáig a nagydorogi tsz tagja (1960–1970).

Irodalom

Irod.: Vida István–Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői. 1944–1949. (Bp., 1991)
V. I.–V. V.: B. I. (Az Ideiglenes Nemzetgyűlés almanachja. Bp., 1994)
V. I.–V. V.: B. I. (Az 1947. évi Nemzetgyűlés almanachja. Bp., 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013