Borbély Kamill József
Borbély Kamill József

2021. október 27. Szerda

Borbély Kamill József

pedagógus, bencés szerzetes

Születési adatok

1901. január 9.

Győr

Halálozási adatok

1975. április 8.

Balatonfüred


Iskola

Belépett a bencés rendbe (1920. aug. 8.), pappá szentelték (1926. jún. 29.); a Pázmány Péter Tudományegyetemen pedagógiából bölcsészdoktori okl. szerzett (1946).

Életút

A kőszegi (1926–1928), a bp.-i (1928–1929), a győri bencés gimnázium matematika–fizika szakos tanára (1929–1936), Balatonfüreden lelkész (1936– 1939), helyettes fürdőigazgató (1939–1940). Budapesten gimnáziumi r. tanár (1940–1949), a pannonhalmi bencés főiskolán a lélektan, a logika, a pedagógia és a kozmológia r. tanára (1949–1958), Balatonfüreden a fürdőkápolna lelkésze (1958–1964). A bencés szerzetesrend történetével, pedagógiai és művelődéstörténeti jelentőségével, Jedlik Ányos munkásságával fogl. Munkáit – beszédeit, elmélkedéseit, filozófiai dolgozatait – a közelmúltban újra kiadták (2007-ben és 2009-ben).

Szerkesztés

Írásai a két vh. között elsősorban Katholikus Szemlében (1942–1944) és a Pannonhalmi Szemlében (1944), ill. a II. vh. után a Vigiliában jelentek meg (1965–1967).

Főbb művei

F. m.: Jedlik Ányos. (Magyar Művelődés, 1929)
A fizika, mint élmény. – Csillagjóslás és pedagógia. (Katholikus Szemle, 1944)
A Szent Benedek-rend budapesti általános iskolájának évkönyve. 1946–1947. Szerk. (Bp., 1947)
Fizika és filozófia Heisenberg műveiben. (Vigilia, 1965)
Melyik a főparancs? Beszédek és elmélkedések. A bevezetőt Korzenszky Richárd írta. (Tihany, 2007)
A keresztény életalakítás elmélete. Szerk. Neubauer Irén. (Pannonhalma, 2009).

Irodalom

Irod.: Ezer év száz bencése. (Pannonhalma, 1997).

Megjegyzések

MÉL IV. köt. téves halálozási hely: Budapest!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013