Borbély László
Borbély László

2021. október 24. Vasárnap

Borbély László

újságíró, író

Születési adatok

1905. április 21.

Budapest

Halálozási adatok

2002. április

Budapest


Család

Sz: Borbély Kálmán gazdasági főtanácsos, Ambrus Ilona.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1929).

Életút

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tisztviselője (1931-től); a kulturális osztály szervezője, majd vezetője (1945–1949). A Magyar Országos Tudósító rendőri rovatvezetője (1927–1931), a Magyar Protestánsok Lapjának munkatársa (1931–1937), felelős szerkesztője (1937-től). A Bethlen Gábor Könyvtár (1938–1944) és a Protestáns Könyv szerkesztője (1939–1944). Alkalmi munkákból és írásaiból élt (1949–1961), a Magyar Nemzet korrektora (1961–1978). A Budapesti-pasaréti Református Gyülekezet gondnoka (1965–1995). Gyermekkorát Fiumében és az Adrián töltötte, az ott szerzett emlékei meghatározták későbbi művei élményanyagát is. Népszerű ifjúsági regényeket, elsősorban útleírásokat, vadásztörténeteket, kalandregényeket írt, de protestáns egyház- és művészettörténettel foglalkozó dolgozatokat is írt, könyveket is szerkesztett. Legismertebb regényét, A Senki-szigeti nagy kalandot (1963) német nyelvre is lefordították, ill. rádiójáték is készült belőle. Az 1990-es években a Budaörsi Keresztény Egylet újra kiadta műveit. Kilencven éven túl is alkotott, írói tiszteletdíját egyházi iskoláknak adta. Álneve: Rizai.

Szerkesztés

A Magyar Országos Tudósító rendőri rovatvezetője (1927–1931), a Magyar Protestánsok Lapjának munkatársa (1931–1937), felelős szerkesztője (1937-től). A Bethlen Gábor Könyvtár (1938–1944) és a Protestáns Könyv szerkesztője (1939–1944).

Főbb művei

F. m.: Édes János. Vidám reg. (Bp., 1932)
Gyilkos kerestetik. Reg. (Gong. 5. Bp., 1932)
A gyilkos arany. Reg. (Gong. 44. Bp., 1933)
Egy magyar fiú Kongóban. Reg. az ifjúságnak. A rajzokat Nemes Török János készítette. (Bp., 1934
2. kiad. 1939
Ill. Pleydell János, a térképeket Sahin-Tóth Zsuzsa készítette. 3. kiad. 1958
A képek és a borító Tersztyánszky Orsolya munkája. 4. kiad. Budaörs, 1991)
Ez jó házasság lesz! Reg. (Milliók könyve. Bp., 1935)
Tengerre magyar! Magyar hajóval Budapesttől Port Saidig. Reg. az ifjúságnak. (Bp., 1939
2. kiad. 1989)
A tenger hősei. A Novara története. Reg. az ifjúságnak. (Bp., 1940
A képek és a borító Tersztyánszky Orsolya munkája. 2. kiad. Budaörs, 1994)
A tengeri medve. Elb.-ek. (Bp., 1940)
A latin tenger partjain. Útleírás. (Bp., 1943)
Kincskeresők. Ifj. reg. Ill. Gáll Gyula. (Bp., 1959)
A Senki-szigeti nagy kaland. Ifj. reg. Ill. Kondor Lajos. (Bp., 1963
németül: Stuttgart, 1969
rádiójáték: 1971)
Tizenkét légió. Hét elb. (Bp., 1990)
A Poseidon titka. Ifj. reg. A képek és a borító Tersztyánszky Orsolya munkája. (Budaörs, 1991)
Allah kerim. Ifj. reg. A képek és a borító Tersztyánszky Orsolya munkája. (Budaörs, 1992)
Vihar Bogárország felett. Gyermekreg. Kicsinyeknek mese, nagyoknak tanulság. Ifj. reg. A képek és a borító Tersztyánszky Orsolya munkája. (Budaörs, 1993)
A titokzatos idegen. Elb.-ek, színművek. (Budaörs, 1996)
szerk.: Az Országos Protestáns Napok kiállításai. 1939. Kat. Sajtó alá rend. (Bp., 1939)
Protestáns könyv az 1939. évi Országos Protestáns Napokról. Sajtó alá rend. (Bp., 1940)
Károli Gáspár: A Vizsolyi Biblia előljáró beszéde. Incze Gábor tanulmányával. Sajtó alá rend. (Bethlen Gábor Könyvtár. Bp., 1940)
Protestáns könyv az 1939. és az 1941–1942. évi Országos Protestáns Napokról. 1940–1943. 1–3. Sajtó alá rend. (Bethlen Gábor Könyvtár. Bp., 1940–1943).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013