Börcsök Andor
Börcsök Andor

2023. december 3. Vasárnap

Börcsök Andor

jogász

Születési adatok

1872. december 21.

Martonvásár, Fejér vármegye

Halálozási adatok

1938. november 4.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1896), ügyvédi vizsgát tett (1898).

Életút

Az Igazságügyi Minisztérium tisztviselője (1898–1921), uo. ún. törvényszéki betétszerkesztő bíró (1912–1913), a birtokrendezési és telekkönyvi osztály vezetője (1913–1921); ítélőtáblai bírói (1915–1917), miniszteri tanácsosi rangban (1917–1921), az Országos Földbirtokrendező Bíróság másodelnöke (1921–1938). A bp.-i József Műegyetemen a földbirtok, birtokrendezés, telekkönyvi jog meghívott előadó tanára (1910–1938). Elsősorban birtokrendezési és telekkönyvi joggal foglalkozott, számos agrártörvény és -rendelet, valamint tagosítási és földbirtok- politikai egyéb jogszabály megalkotásában és végrehajtásában vett részt. Jelentős szerepet játszott az I. vh. után megalakított Vitézi Rend (= Vitézi Telkek Intézménye) jogi kereteinek kidolgozásában, a katonaviselt honvédok állami vagy egyházi földhöz juttatásában.

Szerkesztés

Birtok- és telekjoggal kapcsolatos dolgozatai elsősorban a Magyar Közigazgatás (1902), a Jogállam (1902–1913), a Köztelek (1909), a Jogtudományi Közlöny (1909–1918), a Pénzintézeti Szemle (1918) és a Magyar Jogi Szemle c. folyóiratokban jelentek meg (1920).

Főbb művei

F. m.: Az Igazságügyi Minisztérium gyakorlata örökbefogadási ügyekben. (Jogállam, 1902)
Erdélyrészi birtokrendezés. Jogszabályok. Sebess Dénessel. (Bp., 1908)
Magyarországi birtokrendezés. Érvényben lévő jogszabályok. Sebess Dénessel. (Bp., 1909)
A telepítésről, az ingatlan-feldarabolásról, és egyéb birtokpolitikai intézkedésekről szóló törvényjavaslat. (Jogállam, 1909)
A tagosítási eljárás alapelvei. (Jogtudományi Közlöny, 1909)
A tagosításról. (Jogállam, 1909)
A közbirtokossági és a volt úrbéres közösségek. (Jogállam, 1910)
Magyar telekkönyvi jog. Szerk. Sebess Dénessel. I–II. köt. (Bp., 1912)
Törvény az osztatlan közös legelőkről. 1913. évi X. törvénycikk. (Bp., 1913)
Az ingatlanok forgalmáról szóló rendeletek. (Bp., 1918)
Az ingatlanokra vonatkozó jogviszonyok szabályozása. (Jogtudományi Közlöny, 1918)
Birtokrendezés. (Földmérési és többtermelési enciklopédia. Bp., 1919)
Telekkönyvi jog. B. A. előadásai nyomán. (Bp., 1930).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője