Boreczky Beatrix
Boreczky Beatrix

2021. október 25. Hétfő

Boreczky Beatrix

történész, levéltáros

Születési adatok

1944. június 5.

Budapest

Halálozási adatok

2008. április 17.

Budapest


Iskola

Az ELTE BTK-n magyar–történelem szakos tanári okl. szerzett (1969), doktorált.

Életút

A Baranya, majd a Komárom Megyei Levéltár (1969–1971), az Új Magyar Központi Levéltár levéltárosa (1971–1992). A Magyar Országos Levéltár főlevéltárosa, a Gazdasági Kormányszervek Osztályának helyettes vezetője, főosztályvezető-helyettese (1992– 1997), a Történeti Hivatal alapító főosztályvezetője (1998. szept. 1.–2008.). Tudományos pályafutásának kezdetén – H. Balázs Éva tanítványaként – elsősorban felvilágosodás kori művelődéstörténettel, a magyar jakobinus mozgalom történetével fogl. Később érdeklődése a 20. sz.-i intézmény- és közigazgatás-történet felé fordult. Meghatározó szerepet játszott a Magyar Országos Levéltár intézménytörténeti kutatásaiban, a máig alapmunkának számító intézménytörténeti kézikönyvsorozat és más fontos források kiadásában. A Történeti Hivatal alapító munkatársaként irányította az egykori állambiztonsági szervek iratanyagának átvételét és rendszerezett feldolgozását, az ügyfél- és kutatószolgálati munka megszervezését és megindítását. Magyarországon az elsők között vizsgálta az 1945 utáni államvédelmi szervek kialakulását, intézménytörténetét.

Főbb művei

F. m.: Márévár története a XIV–XV. században. (Baranyai helytörténetírás, 1970)
A magyar jakobinusok. (Magyar história. Bp., 1977)
Az Országos Építésügyi Kormánybiztosság hivataltörténete és működése az 1946. évi munkaterv tükrében. (Új Magyar Központi Levéltár Közleményei, 1982)
A magyar állam szervei. 1944–1950. I–II. köt. Főszerk. (Bp., 1985)
Az Újjáépítési Minisztérium működésének válogatott dokumentumai. 1945–1946. Összeáll. és a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1987)
A tanácsigazgatás szervei. 1950–1970. Szerk. Müller Veronikával, G. Vass Istvánnal. (Bp., 1988)
A magyar állam szervei. 1950– 1970. Főszerk. (Bp., 1993)
Az Államvédelmi Hatóság szervezete. 1950–1953. (Trezor. 1. A Történeti Hivatal Évkönyve. 1999. Szerk. Gyarmati György. Bp., 1999)
Fegyelmi ügyek az Államvédelmi Hatóságnál. (Trezor. 2. 2000/2001. A Történeti Hivatal Évkönyve. Szerk. Gyarmati György. Bp., 2002)
Az államigazgatás előtt működött kereskedelmi vállalatok repertóriuma. Összeáll. Pásti Judittal. (A Magyar Országos Levéltár segédletei. Bp., 2006).

Irodalom

Irod.: boreczkybeatrix.mindenkilapja.hu (2009–2010).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013