Bori István
Bori István

2024. július 16. Kedd

Bori István

pedagógus, neveléstörténész

Születési adatok

1914. június 19.

Vát, Vas vármegye

Halálozási adatok

1980. március 2.

Budapest


Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1937), jogtudományi doktori okl. szerzett (1941).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Gyakorlati Fizikai Intézete tanársegéde (1938–1939), a szenci gimnázium helyettes tanára (1939–1944), a bp.-i Kiss János altábornagy utcai tanítóképző intézet r. tanára (1944–1950), szakvezető tanára (1950–1954); egyúttal a Budapesti Pedagógiai Főiskola (1947–1952) és a BME meghívott előadó tanára (1952–1954). A Pedagógiai Tudományos Intézetben a természettudományi csoport vezetője (1954–1962), az Országos Pedagógiai Intézet (OPI) Politechnikai Tanszékének tanszékvezető docense (1962–1975). A technikai tárgyak, elsősorban a fizika magyarországi oktatásának történetével, a munkaoktatás és a munkára nevelés elméleti kérdéseivel fogl. Számos népszerű tankönyvet és egyéb pedagógiai segédkönyvet írt és szerkesztett, Sztrókay Kálmán népszerű ismeretterjesztő munkáinak átdolgozója és szerkesztője. Az Országos Politechnikai Kutatómunkaközösség megszervezőjeként nevéhez fűződik a gyakorlati foglalkozás (= politechnika) általános iskolai tantárgy bevezetése, az ezzel kapcsolatos szakmai viták kezdeményezése, a tantárgy kísérleti tantervének kidolgozása, első tankönyveinek és munkafüzeteinek összeállítása (1956-tól).

Szerkesztés

A Gyakorlati Foglalkozás c. folyóirat és a Politechnikai Kutató Munkaközösség Tájékoztatójának szerkesztője (1958–1964).

Főbb művei

F. m.: Fizika a tanítóképzők 3. osztálya számára. (Bp., 1952
2. kiad. 1953)
Fizika a tanítóképzők 4. osztálya számára. (Bp., 1954)
Az ipari jellegű gyakorlati ismeretek tanításának módszertani kérdései. Gordos Istvánnal, Körmendy Károllyal. (Bp., 1958)
A korszerű fizikatanítás feladatrendszere. (Tanulmányok az általánosan képző iskola tantárgyi feladatai köréből. Bp., 1959)
Politechnikai oktatás a Szovjetunióban. (Bánfalvi József: A politechnikai oktatás tapasztalata. Bp., 1960)
A termelés oldaláról támasztott tantervi kívánalmak megállapításának néhány tanulsága. Garami Károllyal. (Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1960. Bp., 1961)
Aktív és receptív folyamatok a munkára nevelésben és a szakmai előképzésben. (Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1961. Bp., 1962)
A magyar fizikatanítás fejlődésének vázlata. (Tantárgytörténeti tanulmányok. II. Bp., 1963)
A munkaoktatás hazai előzményei. (Bp., 1963)
A fizikatanítással szemben támasztott társadalmi igények. (Mit vár a társadalom az iskolai oktatástól? Szerk. Komár Pálné. Bp., 1964)
Ismerkedés a motorkerékpárral. (Kis technikus könyvtár. Bp., 1964
2. kiad. 1968)
Az üzemi gyakorlati oktatás módszereiről. (Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1964. Bp., 1965)
A hazai politechnikai oktatás. Tihanyi Ferenccel. (Bp., 1965)
Nevelés a termelőmunka folyamatában. (Neveléselmélet. Szerk. Horváth Gyula, Nagy Sándor. Bp., 1965
3. kiad. 1970)
szerk.: Ankét az általános iskolai gyakorlati foglalkozások kísérletéről. Összeáll. (Bp., 1956)
Vitaanyagok az általános iskolai gyakorlati foglalkozások tantervéről. Összeáll. (Bp., 1957)
Munkavédelem az iskolában. (Bp., 1961)
Száz elektrotechnikai kísérlet. Sztrókay Kálmán Száz kísérlet c. könyvének átd. kiadása. Átd. (Kis technikus könyvtár. Bp., 1963)
Sztrókay Kálmán: Még száz elektrotechnikai kísérlet. Sztrókay Kálmán Még száz kísérlet c. könyvének átd. és bővített kiadása. Az ábrákat Várnai Ferencné rajzolta. Átd. (Kis technikus könyvtár. Bp., 1964)
Tanulmányok a politechnikai oktatás köréből. 1–2. Szerk. (Bp., 1963–1964)
Országos Pedagógiai Intézet. 1962–1972. Jubileumi évkönyv. Az intézet kiadványainak bibliográfiájával. (Bp., 1972).

Irodalom

Irod.: Balogh József: B. I. (Pedagógiai Szemle, 1980)
B. I. (A technika tanítása, 1980).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője