Bornemisza György
Bornemisza György

2024. július 20. Szombat

Bornemisza György

orvos, érsebész

Születési adatok

1916. április 14.

Felvinc, Torda-Aranyos vármegye

Halálozási adatok

1992. november 13.

Budapest


Család

Sz: Bornemisza Gyula (†1927) tisztviselő, Mészáros Sára varrónő. F: 1948-tól Pauspertl Panna atomfizikus, KLTE Kísérleti Fizikai Intézet, MTA ATOMKI, Pauspertl Károly mérnök leánya. Leánya: Bornemisza Eszter (1955–). Testvére: Bornemisza Pál, a baróti kórház belgyógyász főorvosa.

Iskola

A tordai állami gimnáziumban éretts. (1933), a kolozsvári Ferdinánd Tudományegyetemen ált. orvosi okl. szerzett (1939), műtőorvosi és sebészi szakvizsgát tett (1942), az orvostudományok kandidátusa (1956), doktora (1970).

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Ortopéd- és Gyermeksebészeti Intézetének alorvosa (1939–1940), a Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. a BOTE I. sz. Sebészeti Klinika műtőorvosa, klinikai tanársegéde (1940–1950). Az Egészségügyi Minisztérium Egyetemi Főosztályának előadója (1950–1951), a BOTE Tájanatómiai és Műtéttani Intézetének megszervezője, intézetvezető egy. docense (1952–1953). A DOTE Sebészeti Anatómiai és Műtéttani Intézet, ill. Kísérletes Sebészeti Intézet igazgatója, tanszékvezető egy. docense (1953–1970), egy. tanára (1970. júl. 1.–1986. jún. 30.). Sebészeti patofiziológiával fogl. Magyarországon az elsők között használt természetes alapú műanyagokat, ún. bioplaszt anyagokat (pl.: polimetilmetakrilát, polimetilmetarilát stb.) a sebészet különböző területein. Elsőként alkalmazott érkonzerválási eljárást, elsőként szerkesztett Magyarroszágon szervkonzerváló berendezést. Iskolát teremtett az alloplasztikus anyagok kísérletes vizsgálatára. Az első debreceni kísérletes sebészeti kongresszus rendezője (1967).

Emlékezet

Munkássága bibliográfiáját felesége állította össze, hagyatékát a Semmelweis Egyetem Levéltára őrzi.

Elismertség

A Magyar Sebészeti Társaság Kísérletes Sebészeti Szakosztályának vezetője (1967–1987). Az Európai Kísérletes Sebészeti Társaság alapító tagja (1966).

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, 1966).

Főbb művei

F. m.: A vérátömlesztés sebészi vonatkozásai. (Verebélÿ Emlékkönyv. Bp., 1943)
Amellizmok alatti kötőszövet-gennyedésről. (Orvostudományi Közlemények, 1944)
Az idiopathicus cardiospasmus sebészi kezelése. (Archivum Chrirugicum, 1948)
Sebszétválás hasműtétek után. – Alapanyagcsere-vizsgálatok sebészi vonatkozásai. Galambos Józseffel, Megyesi Zoltánnal. (Honvédorvos, 1950)
Fájdalominger hatása a glükóz felszívódására a bélből. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1952)
Érpótlási kísérletek műgyanta csövek segítségével. – Kísérletes érpótlás liofilizált erekkel. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1954)
Az érhiányok pótlása. Kand. értek. (Bp., 1955)
A szervkonzerválás néhány időszerű kérdése. (Orvosi Hetilap, 1956. 17.)
Új éregyesítő műszerek. Sándor I.-vel. (Magyar Sebészet, 1956)
Homotransplantation of Tendons Preserved by Lyophilization. Bakó G.-vel, Farkas L.-lel. (Acta Morphologica, 1957)
Kísérletes choledochus-pótlás szűkített vékonybél-szakasszal, ideiglenes polietilén protézissel. (Magyar Sebészet, 1957)
Kísérletes adatok egyes műanyagok sebészi felhasználásához. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1959)
Adatok a műanyag implantatumok biológiai problémáihoz. (Orvosi Hetilap, 1960)
Tracheahiányok kísérletes pótlása auto-alloplasztikus módszerrel. (Magyar Sebészet, 1961)
Atypical Liver Resection with the Auto-alloplastic Technique. (Acta Chrirugica, 1962)
A szövetpótlás újabb szemlélete. (Orvosképzés, 1961)
Az auot-alloplasztika elvének alkalmazása az experimentális vesesebészetben. – Az alloplasztika időszerű kérdései. (Orvosi Hetilap, 1964. 30.)
Műanyagok felhasználása a gyógyászatban. (Magyar Tudomány, 1966)
Experimental Coronary Patch Adhesive Grafting. (Acta Chirurgica, 1968)
Műanyagok kísérletes felhasználása a sebészet egyes területein. Doktori értek. (Bp., 1969)
Fejlődés a szövethiányok pótlása terén az elmúlt negyedszázadban. (Orvosi Hetilap, 1973. 35.)
Műanyagok alkalmazása a sebészetben. (Orvosképzés, 1974)
Auto-alloplastic Arterial Protheses. Gyurkó Györggyel. (Acta Chirurgica, 1975)
A pancreastransplantatio és a diabetes mellitus. (Orvosi Hetilap, 1976. 21.)
A pancreas transplantációról. (Orvosképzés, 1980)
Kísérletesen létrehozott sebek kezelése bioplasztokkal. Ladányi Józsával. (Magyar Traumatológia, 1980)
Hasüregi szervek varratvonalainak biztosítása ragasztóanyag segítségével. (Orvosképzés, 1983).

Irodalom

Irod.: B. Gy. publikációi. 1–2. Összeáll. Bornemisza Györgyné. (Bp., 1994).

Megjegyzések

Magyar Nagylexikon tévesen Bornemissza név alatt!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője