Boros Béla
Boros Béla

2021. október 26. Kedd

Boros Béla

tanító, költő, író

Születési adatok

1902. május 6.

Kassa

Halálozási adatok

1979. január 18.

Pécs


Család

Sz: Boros György, Hnilicza Zsuzsanna.

Iskola

Tanulmányait Kassán és Sárospatakon végezte, Sárospatakon tanítói képesítést szerzett (1921).

Életút

Szomotoron és Alsószeliben evangélikus kántortanító (1921–1946), a II. vh. után Zomba községben (Tolna m.) tanító (1947–1971). A két vh. közötti csehszlovákiai magyar közélet egyik ismert személyisége. Feldolgozta a szlovákiai magyar tanítóegyesület és a tanítóénekkar történetét. Verseket, novellákat írt, amelyek zömmel a Pásztortűz c. lapban jelentek meg. Ady Endre munkásságának felvidéki vonatkozásaival is fogl. Irodalom-, hely- és művelődéstörténeti dolgozatainak többsége kéziratban maradt, ill. részben posztumusz megjelent.

Szerkesztés

A Magyar Dalnok (1936) és a Magyar Tanító c. lapok szerkesztője (1938–1944).

Főbb művei

F. m.: Búcsú a tavasztól. Versek. (Galánta, 1927)
Az ösvények. Novellák. (Galánta, 1928)
Kis harang. Versek. (Galánta, 1932)
Bokrétát kötöttem. Versek. (Galánta, 1934)
Ünnepi hangok. (Galánta, 1937)
„Nem hal meg a magyar dal, míg magyar tanító van!” A felvidéki magyar tanítók énekkarának története. (Vác, 1943)
Magyar tanító a Kárpátok alatt. A Szlovenszkói Általános Tanítóegyesület története. Sajtó alá rend. Pukkai László. (Galánta, 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013