Boros Mihály
Boros Mihály

2022. augusztus 16. Kedd

Boros Mihály, id.

orvos, sebész, aneszteziológus

Születési adatok

1934. május 12.

Budapest

Halálozási adatok

1986. november 24.

Szeged


Család

Sz: Ragó Julianna. Apja, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szegedi ún. pénzbeszedője volt. Testvére: Boros Antal gyógytornász Caenben; Boros Árpád mérnök, Hódmezővásárhelyen. F: Ágoston Éva orvos. Fia: Boros Mihály, ifj. (1959–) orvos, sebész. Leánya: Boros Nóra (1963–) orvos.

Iskola

A szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban éretts. (1953), a SZOTE-n ált. orvosi okl. szerzett (1959), ált. sebész (1964), aneszteziológus szakorvosi vizsgát tett (1968), az orvostudományok kandidátusa (1971), doktora (1985).

Életút

A SZOTE Élettani Intézet (1955–1957), a Sebészeti Műtéttani Intézet demonstrátora, gyakornoka (1957–1959), az I. sz. Sebészeti Klinika gyakornoka (1959–1961), egy. tanársegéde (1961–1969), egy. adjunktusa, egyúttal az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály vezetője (1969–1974), egy. docense (1974–1983), az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet intézetvezető egy. tanára (1983. júl. 1.–1986. nov. 24.). A Leedsi Egyetem vendégkutatója (1963–1964), a bronxi Albert Einstein Medical College (1972–1973), a Nijmegeni (Hollandia) Egyetem Aneszteziológiai Klinika vendégprofesszora (1976). Szívsebészeti aneszteziológiával fogl. A műtéti érzéstelenítés során alkalmazott modern klinikofarmakológiai módszerek magyarországi bevezetője, jelentős érdemeket szerzett a hazai experimentális aneszteziológia megszervezésében. Magyarországon az elsők között végzett altatást nyílt szívműtéteknél. Új módszert dolgozott ki a sejtek ún. fibrinolitikus aktivitásának vizsgálatára. További kutatási területei: fájdalomcsillapítók, izomrelaxánsok és ezek interakcióinak experimentális és klinikai farmakológiai vizsgálata.

Emlékezet

A Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika előcsarnokában mészkő emléktábla őrzi emlékét (2001. jún. 14-étől). Emlékére a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság Boros Mihály-ösztöndíjat alapított (2007-ben).

Elismertség

A Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság vezetőségi tagja (1975–1980), titkára (1980–1985), alelnöke (1985–1986). Az Aneszteziológus Társaságok Világszövetségének (= World Federation of Societies Anaesthesiologists, WFSA) első magyar tagja (1980-tól). A European Academy of Anaesthesiology tagja (l.: 1986).

Elismerés

Markusovszky-díj (1969 és 1979).

Szerkesztés

Az Anaesthesiologia és Intenzív Therápia c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1982–1986).

Főbb művei

F. m.: A vér fibrinogénszintje és értékelése a sebészi tüdőmegbetegedésekben, különös tekintettel a bronchuscarcinomára. Kulka Frigyessel. (Orvosi Hetilap, 1961)
Klinikai és kísérleti adatok a tüdőresectiókat követő utóvérzésekhez. Kulka Frigyessel. (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek, 1963)
The Problem of Obstruction of the Dialysing Membrane. Gál Gy.-vel, Kaiser G.-vel. (Excerpta Medica, 1963)
Consumptiós coagulopathia. (Orvosi Hetilap, 1968)
The Possible Cause of the So-called „Heparin Rebound” Phenomenon. (Haematologia, 1968)
Circulatory Parameters during Abdominal Surgery. Többekkel. (Acta Chirurgica, 1969)
A fibrinolysis és a fibrinolysisen alapuló vérzések a sebészetben. Kand. értek. (Szeged, 1970)
Szívműtétek utáni respirátor kezelés. Barankay Andrással, Kovács G.-vel. (Orvosi Hetilap, 1971)
Anaerob szepszis. Ágoston Évával, Farkas Gy.-vel. (Orvosi Hetilap, 1978)
Újraélesztés. Egy. jegyz. (Szeged, 1979
2. kiad. 1982
új kiad. 1988)
The Myoneural Effects of Meperidine and Droperidol. Többekkel. (British Journal of Hematology, 1983)
A neurolept anaesthesia farmakodinámiás és kísérletes vizsgálata, klinikai alkalmazása. Doktori értek. (Szeged, 1984)
Hemostatic Defects in ARDS – Analysis and Therapeutic Consequences. Kertész Á.-val. (Anaesthesiology and Reanimation, 1984)
Myoneural Effects of Pethidine and Droperidol. (British Journal of Anaesthesiology, 1984)
szerk.: Petri Gábor: Sebészet, orvosképzés, egészségpolitika. Válogatás P. G. beszédeiből és írásaiból. 1961–1983. Szerk. Kovács Gáborral, László Ferenccel. (Szeged, 1984).

Irodalom

Irod.: In memoriam B. M. (Anaesthesiologia és Intenzív Therápia, 1987).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője