Boross István
Boross István

2024. július 20. Szombat

Boross István, nemes

irodalomtörténész, író

Születési adatok

1897. június 18.

Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1945. január 13.

Székesfehérvár


Család

Szegény iparosszülők gyermeke volt.

Iskola

A bp.-i és a debreceni tudományegyetemen tanult (1916–1921), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári okl. (1921), bölcsészdoktori okl. szerzett (1924).

Életút

A miskolci (1921–1922) és a mezőtúri református gimnázium r. tanára (1922–1945). Irodalomtörténészként elsősorban Csokonai Vitéz Mihály munkásságával, ill. 20. sz.-i magyar irodalommal (Ady Endre, Gyóni Géza, Móra Ferenc stb.) fogl. Verseket és kisebb prózai műveket is írt, valamint klasszikus latin nyelvű irodalmat tolmácsolt.

Szerkesztés

A Mezőtúri Újság szerkesztője (1933–1934).

Főbb művei

F. m.: Csokonai drámái, különös tekintettel a népi elemeire. Egy. doktori értek. is. (H. n., 1924)
Életkönnyek. Versek. (Mezőtúr, 1924)
Balzac, Wilde és Babits. (Mezőtúr, 1926)
Gyóni Géza. A költő halálának tíz éves évfordulójára. Irodalomtörténeti tanulmány. (Mezőtúr, 1927)
Ady Endre alakja regényirodalmunkban és a köztudatban. Tanulmány. (Mezőtúr, 1928)
Karinthy Frigyes. Tanulmány. (Mezőtúr, 1929)
Kosáryné Réz Lola. Írói arckép. (Mezőtúr, 1930)
Erdélyi József, a költő. (Mezőtúr, 1933)
András bá csudálkozik. Cserkészjelenet. (Mezőtúr, 1934)
Regényirodalmunk nőírói. (Bp., 1935)
A reformátor szíve. Jelenet a zavaros XVI. századból. (Mezőtúr, 1936)
Kölcsey Parainézise és forrásai. (Mezőtúr, 1937)
Ady és a Biblia. (Mezőtúr, 1940)
Móra Ferenc. (A mezőtúri református gimnázium évkönyve, 1940)
A Janus-arcú költő. Reményik-Végvári emlékezete. (Mezőtúr, 1943)
ford.: Szemelvények Qu. Curtius Rufus történeti műveiből. (Iskolai segédkönyvek. 1. Mezőtúr, 1925).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője