Boross László
Boross László

2024. február 23. Péntek

Boross László

gépészmérnök

Születési adatok

1927. január 20.

Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

2006. december 28.

Budapest


Család

Sz: Boross István (†1945) középiskolai tanár, Szolár Erzsébet. F: Páhoki Irén orvos, a János Kórház laboratóriumvezető főorvosa. Leánya: Boross Adrienne (1960–).

Iskola

Elemi és középiskoláit Mezőtúron a mezőtúri református gimnáziumban éretts. (1944), a BME-n gépészmérnöki okl. szerzett (1950), doktorált (1964), a műszaki tudományok kandidátusa (1973), doktora (1996).

Életút

A bp.-i Hőtechnikai Kutató Intézet (HÖKI) tud. munkatársa (1950–1963), tud. főmunkatársa (1963–1964); közben a HÖKI Debreceni Gázgyárának kísérleti telepén dolgozott (1950–1953). A HÖKI átszervezése után a Villamosenergiaipari Kutató Intézet (VEIKI) Szénportüzelési Osztályának vezetője (1964–1970), a Hőtechnikai Főosztály vezetője (1970–1985), az Intézet tud. tanácsadója (1986–1988). Az Energiagazdálkodási Rt. tud. főmunkatársa (1988–1993). Tudományos pályafutásának kezdetén gázgenerátorok tüzelés- és hőtechnikai kérdéseivel foglalkozott, később érdeklődése a gyenge minőségű hazai szenek optimális tüzelésének problémái felé fordult. Számos, ezzel összefüggő por- és áramlástechnikai ipari feladat megoldása után különösen jelentős eredményeket ért el a fluidizációs tüzelés továbbfejlesztésével kapcsolatos alapkutatásaival. A munkatársaival kidolgozott új fluidizációs tüzelést négy magyarországi és négy külföldi gőzkazánnál alkalmazták igen gyenge minőségű szenek környezetbarát hasznosításával. Az általa kidolgozott ún. irányeltereléses légszérekkel hat erőműben száz ventilátormalmot alakítottak át, amelyekkel finomabb kiőrlést és magasabb tüzelési hatásfokot sikerült elérni. A számítástechnikai módszerek tüzeléstechnikai alkalmazásának egyik magyarországi bevezetője. Jelentős szerepet játszott az Oroszlányi Erőmű, a Gagarin Hőerőmű és a Tatabányai Erőmű üzembe helyezését megelőző kutatásokban. További kutatási területei: a tűztéri aerodinamika számítógépes szimulációja, égéskinetikai és kéntelenítési kísérletek. Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület tagja. A Combustion Institute tagja.

Emlékezet

Az Energiai Lapszemle szerkesztője (1960–1985).

Főbb művei

F. m.: Lignitek szárításával kapcsolatos fizikai és technológiai kérdések. (Energia és Atomtechnika, 1959)
Gázsebességmérés Prandtl-csővel. (Energia és Atomtechnika, 1961)
Mérőcső összenergia variométerhez. (Repülés, 1962)
Szénőrlőmalmok centrifugális légszéreinek továbbfejlesztése. (A HÖKI kiadványa. Bp., 1962)
Centrifugális légszérek továbbfejlesztése szénportüzelésű gőzkazánok üzemviszonyainak javítására. Egy. doktori értek. (Bp., 1962)
Új, irányeltereléses légszérkialakítás és az ezzel kapcsolatos modellkísérletek. (Energia és Atomtechnika, 1965)
Gőzkazánok szénőrlőberendezéseinek egyes kérdései, különös tekintettel az irányeltereléses légszérekre. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1967)
Szénőrlő malmok és iránytereléses légszérek problémái. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1967)
Tűztéri forrcsövek elsalakosodásának hatása a tüzelésszabályozás időállandójára. (Energiagazdálkodás, 1969)
A VEIKI tevékenysége a Gagarin Hőerőmű üzembe helyezésében. Besze Jenővel, Szabó-Bakos Róberttel. – Por–gáz keverékek áramlásának egyes kérdései. (VEIKI Közlemények, 1971)
Szénőrlő ventillátormalmok egyes kérdései, különös tekintettel az irányeltereléses légszérekre. Kand. értek. (Bp., 1971)
A visontai lignit tüzelésével kapcsolatos kutatási eredmények. Vörös Lászlóval. (Energia és Atomtechnika, 1974 és VEIKI Közlemények, 1974)
A bükkábrányi és a visontai lignit égésfolyamatának összehasonlító vizsgálata. Horváth Ferenccel, Voltay Gézával. (Energia és Atomtechnika, 1976 és VEIKI Közlemények, 1976)
Ventilátormalmok üzemének digitális szimulációja. (VEIKI Közlemények, 1976)
Kazántűzterek salakosodási kérdései magyar barnaszenek tüzelésénél. Horváth A.-val, Vörös Lászlóval. (VEIKI Közlemények, 1977)
Hazai szenek erőművi felhasználásával kapcsolatos kutatások. (VEIKI Közlemények, 1979)
A tüzeléstechnikai fejlődése és fő irányai. (Energia és Atomtechnika, 1982)
A szén–olaj szuszpenziótüzelés egyes kérdései hazai tüzelőanyagoknál. (Energiagazdálkodás, 1983)
Barnaszenek fluidizációs tüzelése. (VEIKI Közlemények, 1985)
Hazai kutatások a fluidizációs tüzelés területén. (Energiagazdálkodás, 1987)
A 47 t/h teljesítményű fluidizációs tüzelésű kazán kifejlesztése. Gerlai Tiborral, Horváth Ferenccel. (VEIKI Közlemények, 1988)
A fluidizációs tüzelés alkalmazása széntüzelésű kazánok átalakításánál. (A XXVI. Ipari Szeminárium Előadásai. Miskolc, 1989)
New Fluidized Bed Firing Equipment. (Proceedings of the International Symposium of Combustion Institute, 1989)
Cirkulációs fluid-tüzelési kísérlet hideg modellen. Vörös Ferenccel. (Magyar Energetika, 1995)
A fluidizációs és szénportüzelés új eredményei gyenge minőségű szeneknél. Doktori értek. (Bp., 1995)
A cirkulációs fluidtüzelés hazai kutatásai. Czinder Jenővel. (Magyar Energetika, 2004).

Irodalom

Irod.: Fontos emberek lexikona. Összeáll. Apáti Miklós. (Bp., 2001)
Búcsúzunk kollégánktól. B. L. (Mérnök Újság, 2007. 2.)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője