Boroviczény Nándor
Boroviczény Nándor

2024. június 22. Szombat

Boroviczény Nándor

római katolikus pap, teológus

Születési adatok

1873. május 26.

Losonc

Halálozási adatok

1925. április 25.

Ceglédbercel


Iskola

Középiskoláit Losoncon, Budapesten és Rozsnyón, a teológiát a bécsi Augustineumban végezte (1893–1897); pappá szentelték (1895), Bécsben hittudományi doktori okl. szerzett (1897).

Életút

Tanulmányai befejezése után Rozsnyón káplán, szentszéki jegyző, majd Losoncon hitoktató (1897–1901), Kiskunmajsán káplán és Szendehelyen plébánoshelyettes (1901–1902). A váci papnevelő intézet tanulmányi felügyelője és helyettes tanára (1902–1904), a teológia r. tanára (1904-től). Uri (1907–1912) és Ceglédbercel plébánosa (1912–1925). R. k. teológiával, a katolikus hitszónoklás és lelkipásztorkodás elméletével fogl. Magyarországon az elsők között foglalta össze az egyház szociális tevékenységét.

Szerkesztés

Hittudományi dolgozatai, egyéb vallásos tárgyú írásai elsősorban az Egyházi Közlöny (1905–1915), a Havi Közlöny (1916) és az Alkotmány (1918) c. lapokban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: A szociális tevékenység kézikönyve. (Bp., 1907)
A katholikus hitszónoklás tankönyve, különös tekintettel a gyakorlatra. (Bp., 1911)
A szolidarizmus eszméje a középkorban. (Magyar Kultúra, 1925).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője