Borsa Mihály
Borsa Mihály

2023. december 1. Péntek

Borsa Mihály

politikus

Névváltozatok

1945-ig Glück

Születési adatok

1906. február 25.

Győr

Halálozási adatok

1986. november 16.

Budapest


Család

Sz: Glück József fényképészmester, Singer Johanna.

Iskola

Elemi és középiskoláit Győrött végezte. A Győri Izraelita Hitközség népiskolájában tanult, a győri állami főreáliskolában éretts. (1924). Az École des Hautes Études Sociales-on és a párizsi újságíró-iskolában tanult (1924–1927), hazatérése után pécsi Erzsébet Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1929).

Életút

Az Est-lapok győri tudósítója (1927–1929), a Győri Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara alkalmazottja (1929–1935), kamarai fogalmazó és iparügyi előadó (1935–1939), a zsidótörvények miatt elvesztette állását (1939). A Pesti Izraelita Hitközség munkatársa (1943–1944). Magyarország német megszállása után, menekülés közben elfogták (1944. márc. 20.), Kistarcsára internálták, majd az első politikai transzporttal az auschwitzi koncentrációs táborba hurcolták. Később több táborban is volt: a dachaui tábor felszabadítása után tagja lett a helyi magyar komitének (1945. máj.–szept.). Hazatérése után a Magyar Textilgyárosok Országos Egyesülete titkára (1945. szept.–okt.), az Elhagyott Javak Kormánybiztosságának főosztályvezetője (1945. okt.–nov.). Az Újjáépítési Minisztérium miniszteri tanácsosa (1946. jan.–1948), az Anyag- és Árhivatal elnöke (1948. jan. 30.–máj.), a Mézforgalmi Nemzeti Vállalat vezérigazgatója (1948). Az FKgP tagja (1935-től), behívott nemzetgyűlési képviselő (pótképviselő: 1945. nov. 4.–1946. jan. és nagy-budapesti lista, 1946. szept. 12.–1947, a lemondott Gordon Ferenc helyett); országgyűlési képviselő (pótképviselő: 1947. aug. 31.–1948. nov. 16. és országos lista, 1948. nov. 16.–1949. ápr., az elhunyt Szabó Árpád helyett). A fasizmus áldozatainak segélyezését végző nemzetközi szervezet (Joint) magyarországi elnöke 1957–1986), egyúttal a Magyar Izraeliták Országos Képviselete (MIOK) Központi Szociális Bizottságának elnöke. A Hazafias Népfront Országos Tanácsának (HNF OT) tagja (1964. márc. 20.–1968. ápr. 19.).

Elismerés

Magyar Szabadság Érdemrend (bronz, 1947), Munka Érdemrend (arany, 1966), Magyar Népköztársaság Zászlórendje (1976), Magyar Népköztársaság Babérkoszorúval Ékesített Zászlórendje (1986).

Szerkesztés

Az Est-lapok győri tudósítója (1927–1929).

Főbb művei

F. m.: Ipartörvények és ipari jogszabályok. Lexa Ferenccel. Glück Mihály néven. (Győr, 1937
2. kiad. Nagyvárad, 1941
kiegészítő pótlás Bp., 1943).

Irodalom

Irod.: Vida István–Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői. 1944–1949. (Bp., 1991)
V. I.–V. V.: B. M. (Az 1945. évi nemzetgyűlés almanachja. Bp., 1999 és az 1947. évi országgyűlés almanachja. Bp., 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője