Borsányi Julián
Borsányi Julián

2021. szeptember 24. Péntek

Borsányi Julián

hadtörténész, újságíró

Névváltozatok

Böhm

Születési adatok

1903. október 1.

Máramarossziget, Máramaros vármegye

Halálozási adatok

1992. november 24.

München


Iskola

Budapesten katonai főiskolát végzett (1926), majd a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen gépészmérnöki okl. szerzett.

Életút

Budapesten lépett tényleges szolgálatba (1926), százados, majd hadiműszaki törzskari alezredes (1945-ig). A Honvédelmi Minisztérium (HM) Légügyi Főcsoportfőnökségén és az Országos Légoltalmi Intézetben szolgált (1926–1941), majd az Országos Légvédelmi Parancsnokság osztályvezetője (1941–1945). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem meghívott előadója, a bp.-i rádió honvédelmi negyedóráinak társszerkesztője (1945-ig). – A II. vh. után Németországban telepedett le (1945). A müncheni Szabad Európa Rádió munkatársa (1951. okt. 1.–1969. jún. 30.), katonapolitikai szakértője (Bell ezredes néven, 1955– 1969), az intézmény üzemi tanácsának kezdeményezője és első elnöke. Az 1930-as–1940-es években elsősorban a légvédelem fegyvertechnikai és műszaki kérdéseivel fogl. Később érdeklődése Magyarország 20. sz.-i hadtörténete, elsősorban a II. vh. története felé fordult. Hadtörténészként alapvető kutatásokat végzett az 1941. évi kassai bombatámadással kapcsolatban. Az 1956. évi forradalom idején elsősegély-nyújtási tanácsokat osztott és további harca buzdította a szabadságharcosokat. A rendszerváltás után a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere az emigrációban kifejtett munkásságáért tartalékos ezredessé léptette elő (1992. nov. 24-én).

Szerkesztés

A Légoltalmi Közlemények szerkesztője (1941–1944). Írásai az emigrációban elsősorban a Hadak Útján, a Nemzetőr, az Új Európa és az Új Látóhatár c. lapokban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Ideiglenes útmutatás a légoltalom végrehatására. Összeáll. (Bp., 1936
2. átd. kiad. 1937)
Védenek-e a lakóházak légoltalmi óvóhelyei? (Bp., 1940)
A korszerű légiháború fegyverei és a gyakorlati védekezés lehetőségei: a lakóházak légoltalma, az ipari légoltalom elvei. Kazinczy Gáborral, Tisza Vincével. (Bp., 1942)
Das Rätsel des Bombenangriffes auf Kaschau 26. Juni 1941. Wie wurde Ungarn in den Zweiten Weltkrieg hineingerissen? Ein dokumentarischer Bericht. (Studia Hungarica. München, 1978)
Die neueren östlichen Veröffenntlichungen und westlichen Erkenntnisse über den „Casus Belli” von Kassa am 26. Juni 1941. (Ungarn- Jahrbuch. München, 1982)
A magyar tragédia kassai nyitánya. Az 1941. június 26-i bombatámadás dokumentációja. (Studia Hungarica. München, 1985).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013