Borshy-Kerekes György
Borshy-Kerekes György

2024. július 14. Vasárnap

Borshy-Kerekes György

református lelkész, szerkesztő

Névváltozatok

Borsy-Kerekes

Születési adatok

1892. március 9.

Diósgyőr, Borsod vármegye

Halálozási adatok

1971. január 24.

Los Angeles, USA


Iskola

A bp.-i és a debreceni tudományegyetemen tanult (1910–1914 és 1918–1920), Debrecenben református lelkészi okl. szerzett (1920).

Életút

Az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914–1918), kivándorolt az USA-ba (1924). A mckeesporti (Pennsylvania, (1924–1927), majd youngstowni (Ohio) gyülekezet lelkipásztora (1928–1935). A Független Magyar Református Egyház megalapítója, nyugati egyházmegyéjének esperese (1928–1952), t. főesperese (1952-től). A Független Magyarországért mozgalom elindítója (1940). Az Amerikai Magyar Református Egyesület titkára (1936–1956), elnöke (1956– 1964). Jelentős szerepet játszott az amerikai magyarság művelődési mozgalmaiban, írásaiban elsősorban az amerikai reformátusok sajátos helyzetével fogl. Szociográfiai és hitéleti munkákon kívül verseket is írt.

Szerkesztés

A Magyar Egyház (1926–1936), a Testvériség-Fraternity (1936–1961), a Bethlen-naptár (1942–1954), a Kossuth-naptár (1952-től); ill. a Hungarica Americana és a Magyar Egyház Könyvei c. sorozatok alapító szerkesztője (1932–1933), az Amerikai Magyar Népszava Képes Naptára szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Az egyetlen út. Az amerikai magyar reformátusok problémája. Az előszót Sebestyén Endre írta. (A Magyar Egyház Könyvei. 4–6. Duquesne, 1930)
Mindszenty bíboros. (H. n., 1955).

Megjegyzések

Gulyás: Borsy-Kerekes György név alatt!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője