Borshy-Kerekes György
Borshy-Kerekes György

2021. október 27. Szerda

Borshy-Kerekes György

református lelkész, szerkesztő

Névváltozatok

Borsy-Kerekes

Születési adatok

1892. március 9.

Diósgyőr, Borsod vármegye

Halálozási adatok

1971. január 24.

Los Angeles, USA


Iskola

A bp.-i és a debreceni tudományegyetemen tanult (1910–1914 és 1918–1920), Debrecenben református lelkészi okl. szerzett (1920).

Életút

Az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914–1918), kivándorolt az USA-ba (1924). A mckeesporti (Pennsylvania, (1924–1927), majd youngstowni (Ohio) gyülekezet lelkipásztora (1928–1935). A Független Magyar Református Egyház megalapítója, nyugati egyházmegyéjének esperese (1928–1952), t. főesperese (1952-től). A Független Magyarországért mozgalom elindítója (1940). Az Amerikai Magyar Református Egyesület titkára (1936–1956), elnöke (1956– 1964). Jelentős szerepet játszott az amerikai magyarság művelődési mozgalmaiban, írásaiban elsősorban az amerikai reformátusok sajátos helyzetével fogl. Szociográfiai és hitéleti munkákon kívül verseket is írt.

Szerkesztés

A Magyar Egyház (1926–1936), a Testvériség-Fraternity (1936–1961), a Bethlen-naptár (1942–1954), a Kossuth-naptár (1952-től); ill. a Hungarica Americana és a Magyar Egyház Könyvei c. sorozatok alapító szerkesztője (1932–1933), az Amerikai Magyar Népszava Képes Naptára szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Az egyetlen út. Az amerikai magyar reformátusok problémája. Az előszót Sebestyén Endre írta. (A Magyar Egyház Könyvei. 4–6. Duquesne, 1930)
Mindszenty bíboros. (H. n., 1955).

Megjegyzések

Gulyás: Borsy-Kerekes György név alatt!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013