Borsiczky Dénes
Borsiczky Dénes

2021. október 17. Vasárnap

Borsiczky Dénes, borsiczi és driétomai

jogász

Születési adatok

1806. szeptember 6.

Nagykároly

Halálozási adatok

1853. július 23.

Pest


Család

Apja ügyvéd, a gr. Károlyiak uradalmának felügyelője volt.

Iskola

A pesti kegyesrendi gimnáziumban végzett, majd Bécsben és Pesten jogot hallgatott, a pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1827) és ügyvédi vizsgát tett (1828).

Életút

A pesti királyi jogügyi igazgatóság tisztviselője (1828–1834), a pesti tudományegyetemen a büntető- és hűbéri jog, ill. a római jog mb. előadó tanára (1834). A pozsonyi jogakadémián a politikai tudományok, a váltó- és kereskedelmi jog és az ún. tiszti írásmód r. tanára (1834. szept. 9.–1853. júl. 23.). Büntetőjoggal, jogbölcselettel, kereskedelmi és váltójoggal fogl. A jogbölcseletben Joseph von Sonnenfels, a közgazdaságtanban Adam Smith nézeteinek követője. Latin nyelvű dolgozatainak nagy része nem maradt fenn.

Emlékezet

Vagyonának egy részét a Magyar Tudós Társaságra hagyta, amely hálából – jóllehet Borsiczky nem volt akadémikus – emlékbeszédet tartott felette. Könyvgyűjteménye a BME Könyvtárába került.

Főbb művei

F. m.: Positiones ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (Pesth, 1827).

Irodalom

Irod.: Pauler Ákos: Emlékbeszéd B. D. felett. (Akadémiai Értesítő, 1854).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013