Borsos-Nachtnébel Ödön [Edmund]
Borsos-Nachtnébel Ödön [Edmund]

2023. december 1. Péntek

Borsos-Nachtnébel Ödön [Edmund]

orvos, patológus

Névváltozatok

1934-ig Nachtnébel

Születési adatok

1894. január 5.

Arad

Halálozási adatok

1951. december 22.

Omaha, Nebraska, USA


Család

Sz: Nachtnébel Ödön, Arad város utolsó magyar főmérnöke, Primmer Ilona. F: 1919-től Borsos Anna. Három gyermeke: Borsos Anna (1920–), Borsos Béla (1923–) és Borsos Tibor (1927–).

Iskola

Az aradi reálgimnáziumban éretts. (1911), a bp.-i tudományegyetemen tanult (1911–1914, 1918–1919), az I. vh.-ban orvosi szolgálatot teljesített (1914–1918), orvosdoktori okl. (1919), a kórházi diagnosztika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1931).

Életút

A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem Kórbonctani Intézetének gyakornoka (1919–1923), egy. tanársegéde (1923–1928), egy. adjunktusa (1928–1936), magántanára (1931–1936) és az Intézet igazgatója (1933–1936). A bp.-i Erzsébet Kórház (1926–1934), a Szent János Kórház és az Újpesti Kórház kórboncnok főorvosa (1934–1936). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen a kórbonctan és -szövettan ny. rk. (1936–1939), ny. r. tanára (1939–1944) és a Kórbonctani és Kórszövettani Intézet igazgatója (1936–1944); közben az Orvostudományi Kar dékánja (1943–1944), a II. vh. végén Németországba távozott (1944). A Nemzetközi Vöröskereszt németországi megbízottja (1945–1946), majd a francia kormány megbízásából részt vett a Németországban elhunyt francia hadifoglyok exhumálásában és azonosításában (1946–1947). A Göttingeni Egyetem Törvényszéki Orvosi Intézetének intézetigazgató professzora (1947–1949), az USA-ba költözése után a Portlandi Egyetem Orvostudományi Karának tud. munkatársa (1949–1950), az omahai Creighton University School-ban a patológia professzora (1950–1951). Onkológiai patológiával, elsősorban egyes daganatok patológiai elváltozásainak vizsgálatával, hisztogenezisével, a vérképző szervek daganatos elváltozásaival, a központi idegrendszer patologikus elváltozásaival, ill. trópusi betegségek vizsgálatával fogl.

Elismertség

A Magyar Pathológusok Társasága alapító tagja és titkára (1932-től), alelnöke (1940–1944). A Deutsche Pathologische Gesellschaft t. tagja.

Főbb művei

F. m.: A periarteritis nodosáról 9 újabb eset kapcsán. Baló Józseffel. (Orvosi Hetilap, 1928)
A periarteritis nodosa és a belső secretio. Baló Józseffel. (Orvosi Hetilap, 1929)
A tuberkulózis spontán gyógyulásáról. Referátum. (Bp., 1935)
A mészanyagcsere zavarok kórbonctani vonatkozásai. (Debrecen, 1936)
Az enchephalitis neonatumról. (A Magyar Pathológusok Társasága 1936. évi füzete. Debrecen, 1937)
A központi idegrendszer elváltozásai tropikus maláriában. (A Magyar Pathológusok Társasága 1937. évi füzete. Debrecen, 1938)
Az emlő daganatai. (A Magyar Sebész Társaság XXV. Nagygyűlése Munkálatai. Bp., 1939)
A cholelithiasis kórbonctana. (A Magyar Pathológusok Társasága 1938. évi füzete. Debrecen, 1939)
A szerzett hydrocephalus pathológiájához. (A Magyar Pathológusok Társasága Nagygyűlésének Munkálatai. Bp., 1940)
A hyrostosis frontalis internáról. (A Magyar Pathológusok Társasága 1939. évi füzete. Debrecen, 1940)
A hypophysis-vezeték daganatokról. (Orvosképzés, 1942)
Study of Liver Tumor Development and Histologic Changes in Other Organs in Rats Fed Azo Dye 3’methyl-4-dimethyl- aminoaobenzene. Richardson, H. L.-lel. (Cancer Research, 1951).

Irodalom

Irod.: Honti József: B-N. Ö. professzor emlékezete. (Orvosi Hetilap, 2001. 52.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője