Borsos-Nachtnébel Ödön [Edmund]
Borsos-Nachtnébel Ödön [Edmund]

2021. október 17. Vasárnap

Borsos-Nachtnébel Ödön [Edmund]

orvos, patológus

Névváltozatok

1934-ig Nachtnébel

Születési adatok

1894. január 5.

Arad

Halálozási adatok

1951. december 22.

Omaha, Nebraska, USA


Család

Sz: Nachtnébel Ödön, Arad város utolsó magyar főmérnöke, Primmer Ilona. F: 1919-től Borsos Anna. Három gyermeke: Borsos Anna (1920–), Borsos Béla (1923–) és Borsos Tibor (1927–).

Iskola

Az aradi reálgimnáziumban éretts. (1911), a bp.-i tudományegyetemen tanult (1911–1914, 1918–1919), az I. vh.-ban orvosi szolgálatot teljesített (1914–1918), orvosdoktori okl. (1919), a kórházi diagnosztika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1931).

Életút

A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem Kórbonctani Intézetének gyakornoka (1919–1923), egy. tanársegéde (1923–1928), egy. adjunktusa (1928–1936), magántanára (1931–1936) és az Intézet igazgatója (1933–1936). A bp.-i Erzsébet Kórház (1926–1934), a Szent János Kórház és az Újpesti Kórház kórboncnok főorvosa (1934–1936). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen a kórbonctan és -szövettan ny. rk. (1936–1939), ny. r. tanára (1939–1944) és a Kórbonctani és Kórszövettani Intézet igazgatója (1936–1944); közben az Orvostudományi Kar dékánja (1943–1944), a II. vh. végén Németországba távozott (1944). A Nemzetközi Vöröskereszt németországi megbízottja (1945–1946), majd a francia kormány megbízásából részt vett a Németországban elhunyt francia hadifoglyok exhumálásában és azonosításában (1946–1947). A Göttingeni Egyetem Törvényszéki Orvosi Intézetének intézetigazgató professzora (1947–1949), az USA-ba költözése után a Portlandi Egyetem Orvostudományi Karának tud. munkatársa (1949–1950), az omahai Creighton University School-ban a patológia professzora (1950–1951). Onkológiai patológiával, elsősorban egyes daganatok patológiai elváltozásainak vizsgálatával, hisztogenezisével, a vérképző szervek daganatos elváltozásaival, a központi idegrendszer patologikus elváltozásaival, ill. trópusi betegségek vizsgálatával fogl.

Elismertség

A Magyar Pathológusok Társasága alapító tagja és titkára (1932-től), alelnöke (1940–1944). A Deutsche Pathologische Gesellschaft t. tagja.

Főbb művei

F. m.: A periarteritis nodosáról 9 újabb eset kapcsán. Baló Józseffel. (Orvosi Hetilap, 1928)
A periarteritis nodosa és a belső secretio. Baló Józseffel. (Orvosi Hetilap, 1929)
A tuberkulózis spontán gyógyulásáról. Referátum. (Bp., 1935)
A mészanyagcsere zavarok kórbonctani vonatkozásai. (Debrecen, 1936)
Az enchephalitis neonatumról. (A Magyar Pathológusok Társasága 1936. évi füzete. Debrecen, 1937)
A központi idegrendszer elváltozásai tropikus maláriában. (A Magyar Pathológusok Társasága 1937. évi füzete. Debrecen, 1938)
Az emlő daganatai. (A Magyar Sebész Társaság XXV. Nagygyűlése Munkálatai. Bp., 1939)
A cholelithiasis kórbonctana. (A Magyar Pathológusok Társasága 1938. évi füzete. Debrecen, 1939)
A szerzett hydrocephalus pathológiájához. (A Magyar Pathológusok Társasága Nagygyűlésének Munkálatai. Bp., 1940)
A hyrostosis frontalis internáról. (A Magyar Pathológusok Társasága 1939. évi füzete. Debrecen, 1940)
A hypophysis-vezeték daganatokról. (Orvosképzés, 1942)
Study of Liver Tumor Development and Histologic Changes in Other Organs in Rats Fed Azo Dye 3’methyl-4-dimethyl- aminoaobenzene. Richardson, H. L.-lel. (Cancer Research, 1951).

Irodalom

Irod.: Honti József: B-N. Ö. professzor emlékezete. (Orvosi Hetilap, 2001. 52.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013