Borsy Zoltán
Borsy Zoltán

2024. május 29. Szerda

Borsy Zoltán

geográfus

Születési adatok

1926. november 7.

Debrecen

Halálozási adatok

1997. február 14.

Debrecen


Család

Sz: Borsy Zoltán asztalossegéd, majd a Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalatnál asztalos, Szabó Margit. F: 1952-től Éltető Hajnalka középiskolai tanár, geográfus. Leánya: Borsy Hajnalka; fia: Borsy Zoltán.

Iskola

Elemi és középiskoláit Debrecenben végezte. A debreceni református gimnáziumban éretts. (1945), a Debreceni Tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári okl. szerzett (1950), a KLTE TTK-n doktorált (1958), a földrajztudományok kandidátusa (1961), doktora (1975).

Életút

A Debreceni Tudományegyetem, ill. a KLTE TTK Földrajzi Intézet Természeti Földrajzi Tanszék tanársegéde (1950–1953), egy. adjunktusa (1953–1963), egy. docense (1963–1976), egy. tanára (1976. júl. 1.–1996. ápr. 30.) és a Tanszék vezetője (1973–1991). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1955–1959). Természetföldrajzzal, geomorfológiával fogl. Az MTA által támogatott nyírségi, bodrogközi, szatmári síksági kutatások résztvevője, a pollenanalitikai kutatások egyik elindítója. Különösen jelentősek a szélerózió és a homokmozgás terén végzett terepi és laboratóriumi modellkísérletei, nemzetközi jelentőségűek az Alföld felszínének kialakulására és felszínfejlődésére vonatkozó vizsgálati eredményei. További fontos eredményei: az üledékképződés és a felszínformálódás jellegzetes ritmusainak, az éghajlatváltozások jellegének és morfológiai következményeinek új, és időben is pontosított kimutatása az Alföld negyedidőszaki fejlődéstörténetében, valamint a Bodrogköz felszínfejlődésének új szellemű bemutatása: egyfelől a nagyszámú fúrásadat segítségével alkotott geomorfológiai kép, másfelől a 14 C-adatokkal szinkronizált pollenanalízis segítségével.

Elismertség

Az MTA Földrajzi Bizottsága tagja (1965-től). A Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja (1962-től). A Nemzetközi Földrajzi Unió magyar nemzeti bizottságának elnöke (1977–1981).

Elismerés

Szocialista Földrajzért (1972), Lóczy Lajos-emlékérem (1985), Bessenyei György-emlékérem (1986), Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1993).

Szerkesztés

Az Acta Geographica Debrecina szerkesztője (1977-1995).

Főbb művei

F. m.: Csillagászati földrajz. Egy. jegyz. (Debrecen, 1952
Kiss Árpáddal, Nagy Józsefnével átd. kiad. Bp., 1965
3. kiad. 1968
4. kiad. 1970
5. kiad. 1971
6. kiad. 1973
8. kiad. 1975)
Jön az üstökös! (Debrecen, 1957)
A Nyírség természeti földrajza. Kand. értek. is. (Földrajzi monográfiák. 5. Bp., 1961)
A Nyírség geomorfológiai kutatásának gyakorlati vonatkozású eredményei. (Földrajzi Közlemények, 1964)
Adalékok a lengyelországi futóhomokok kérdéséhez. (Acta Geographica Debrecina, 1964)
Görgetettségi vizsgálatok a magyarországi futóhomokokon. (Földrajzi Értesítő, 1964)
Geomorfológiai megfigyelések a Nagykunságban. (Földrajzi Közlemények, 1968)
A nagyhegyesi kráter. (Acta Geographica Debrecina, 1968)
A tiszai Alföld. Szerk. Pécsi Mártonnal. (Bp., 1969)
Az alluviális medencesíkságok morfológiai fejlődéstörténete Magyarországon. Molnár B.-vel, Somogyi Sándorral. (Földrajzi Közlöny, 1969)
Szabolcs-Szatmár megye természeti földrajza. (Szabolcs-Szatmári Szemle, 1971)
A szélerózió vizsgálata a Nyírségben. (Szabolcs-Szatmári Szemle, 1972)
A szélerózió vizsgálata a magyarországi futóhomok- területeken. (Földrajzi Közlemények, 1972)
A változó világ. Földrajzi olvasókönyv. Többekkel. (Bp., 1972)
A homokfodrok. (Földrajzi Értesítő, 1973)
A futóhomok mozgásának törvényszerűségei és védekezés a szélerózió ellen. Doktori értek. (Debrecen, 1974)
Attritional Studies on Blownsand Grains. (Acta Geographica Debrecina, 1974)
Periodic Changes in Blownsand Migration in Hungary. (Birmingham, 1976)
A magyarországi futóhomok-területek felszínfejlődése. (Debrecen, 1978)
Csillagászati földrajz. Egy. tankönyv. Szabó Józseffel. (Bp., 1980
2. kiad. 1986
3. kiad. 1987
4. kiad. 1988
5. kiad. 1989
6. kiad. 1991
7. kiad. 1994)
A futóhomok mozgásának periódusai az Alföld észak-keleti részén. Többekkel. (Debrecen, 1982)
A komádi alapfúrás negyedidőszaki homokrétegeinek elektronmikroszkópikus vizsgálata. Félszerfalvi Jánossal, Lóli Józseffel. (Alföldi tanulmányok. 7. köt. Békéscsaba, 1983)
Tiszafüred természeti viszonyai. Szabó Józseffel. (Tiszafüred-Szolnok, 1985)
Újabb adatok a Tapolcai-medence kialakulásához. Többekkel. (Debrecen, 1986)
Bodrogköz: ember, táj, mezőgazdaság. Szerk. Fehér Alajos. Írta. Többekkel. (Miskolc, 1988)
Magyarország természeti földrajza. (Bp., 1988)
Az Alföld hordalékkúpjainak fejlődéstörténete. (Nyíregyháza, 1987)
A Bodrogköz kialakulása és vízhálózatának változásai. Félegyházi Enikővel, Csongor Évával. (Alföldi Tanulmányok, 1989)
Adatok a magyarországi típusos (valódi) löszök képződéséhez. (Debrecen, 1989/90)
Általános természetföldrajz. Fejezetek az általános természetrajz köréből. Szerk. Többekkel. (Bp., 1992
2. kiad. 1994
3. kiad. 1995
4. kiad. 1998
5. kiad. 2002
6. kiad. 2004
7. kiad. 2007).

Irodalom

Irod.: Szabó József: B. Z. professzor 60 éves. (Acta Geographica Debrecina, 1987/88)
In memoriam B. Z. (Földrajzi Közlemények, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője