Borza Jenő
Borza Jenő

2021. szeptember 23. Csütörtök

Borza Jenő, benedeki

orvos, sebész, urológus

Születési adatok

1884. november 23.

Tövis, Alsó-Fehér vármegye

Halálozási adatok

1941. október 8.

Budapest

Temetési adatok

1941. október 11.

Budapest

Kerepesi út


Család

Apai ágon régi református nemesi, anyai ágon erdélyi örmény családból származott.

Apai nagyapja: Borza Dániel; anyai nagyszülei: Dsokebin Kristóf, Kostin Lúcia.

Szülei: Borza Jenő (†1906. jún. 2. Tövis), Dsokebin Katalin tanítónő. Testvére: gertenyesi Korbuly Leóné Borza Erzsébet. Borza Erzsébet leánya: Korbuly Margit, Abafáy Gusztáv (1901–1995) irodalomtörténész, újságíró, szerkesztő felesége.

Felesége: Zink Margit, Zink János és Zechmeister Terézia leánya.

Iskola

A nagyszebeni állami főgimnáziumban éretts. (1902), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen végbizonyítványt (1909), orvosdoktori okl. szerzett (1911). Az urológia, különös tekinettel a vizsgáló módszerekre tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1927. márc. 15.).

Életút

A kolozsvári 21. honvéd gyalogezredben egyéves önkéntes szolgálatot teljesített (1909–1910), majd a budapesti honvéd helyőrségi kórház (1909–1910) és a nagyszebeni 23. honvéd gyalogezred tartalékos segédorvosa (1910–1911). A kolozsvári magyar kir. állami gyermekmenhely másodorvosa (1911–1912), a kolozsvári városi kórház segédorvosa (1912–1913), Újtátrafüreden h. főorvos (1913–1914). Az I. világháborúban mint népfelkelő orvosként a budapesti Hold utcai hadikórházba beosztott főorvos, egyúttal a Hadigondozó Intézet besztercebányai tüdőbeteg-gyógyintézet osztályvezető orvosa (1914–1918).

A budapesti tudományegyetemi (= Pázmány Péter Tudományegyetem) Urológiai Klinikán Illyés Géza laboratóriumi gyakornoka (1918–1921), egy. tanársegéde (1921–1929) és egyetemi magántanár (1927–1941). Az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) Uzsoki utcai Központi Kórházának osztályvezető főorvosa (1929–1941) és a budapesti Vöröskereszt Erzsébet Kórház osztályvezető főorvosa (1934–1941).

Tudományos pályafutását tüdőgyógyászként kezdte, majd a budapesti tudományegyetemi Belgyógyászati Klinika laboratóriumában Illyés Géza (1870–1951) felfigyelt a fiatal orvos analitikai képességeire. Illyés biztatására állatkísérletekbe kezdett a prosztata-adenoma, a leukoplakia és az urológiai daganatok közötti összefüggések tisztázására. Később érdeklődése a veseműködés zavarainak műszeres vizsgálata felé fordult, Magyarországon elsők között végzett urológiai krioszkópiát (= a fagyáspont mérésén alapuló módszert vizeletmeghatározásra).

Elismertség

A Magyar Urológiai Társaság válaszmányi tagja (1930–1941) és elnöke (1937–1938).

A Délmagyarországi Természettudományi Társulat tagja (1912–1918).

Főbb művei

F. m.: A vese functionalis vizsgálati módszereiről, különös tekintettel a kryoskopiára. (Gyógyászat, 1925 és külön: Bp., 1925)
A kankó gyógyítása. (Orvosképzés, 1927 és külön: Bp., 1927)
Az ureterbeli akadályok s ezek következménye. (Dolgozatok a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Urológiai Klinikájáról, annak 15 évesfennállása alkalmából. Bp., 1935).

F. m.: írásai az Orvosi Hetilapban: Adatok a prostata-túltengés kórképe alatt kifejlődött járulékosmirigy-adenomához. (1922. 25.)
Az eosinophil-sejtek a periurethralis mirigyek fibroadenomája és a prostata carcinomája közötti differentialis diagnosis szempontjából. (1923. 40.)
Az éjjeli ágybavizelésről. (1925. 19. és 2000. 8.)
A hólyagpapilloma intravesicalis chemocoagulatiós kezeléséről. (1925. 52.)
A húgyutakban fejlőső leukoplakiáról és a rák aetiológiájáról. (1926. 3.)
Az Ambard-constans értéke a vesék működésének megállapításánál. (1926. 12.)
Az endovesicalis elektro- és chemocoagulatióról. (1929. 1.)
Milyen urológiai megbetegedések lehetségesek normális vizelet mellett? (1929. 30.)
A katheterezés technikája és hibái. (1931. 15.).

Irodalom

Irod.: Keresztény magyar közéleti almanach. I–II. köt. (Bp., 1940)
Balogh Ferenc: A magyar urológia fejlődése a két világháború között. (Orvosi Hetilap, 1984. 2.)
Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája. (2. bőv. kiad. Bp., 2010).

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/356249# (Id. Borza Jenő gyászjelentése)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/356250# (Borza Jenő gyászjelentése)

Megjegyzések

Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái c. művében téves családi név: Zsobelin Katalin!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020