Boszkovics János
Boszkovics János

2022. szeptember 25. Vasárnap

Boszkovics János

népművész, fafaragó

Születési adatok

1876. június 28.

Buzsák, Somogy vármegye

Halálozási adatok

1955. február 25.

Buzsák


Életút

Pásztorkodással töltötte életét, gulyás volt. Munkássága összekötő kapocs a hagyományos népművészet, azon belül – a somogyi pásztorfaragásnak a 19. sz. utolsó évtizedeiben kialakult – a domború faragással és természeti képekkel jellemezhető új stílusa és a népi iparművészet között. Nemcsak saját használatra, hanem igen korán eladásra is készített hagyományos pásztori eszközöket, bár az eladott tárgyak többsége azonnal dísztárgy, emléktárgy lett. Botokat, tükrös dobozokat, gyufatartókat faragott keményfából. Kobaktökből ivóvíztartót, marhaszarvból kürtöket készített. Tárgyainak formája, szerkezete, díszítménye a 19. sz.-i somogyi pásztornemzedékek hagyományát követi. Motívumai között előfordul a szívből vagy vázából induló virágtő, a szeretőjével mulató betyár. Művészetét a merev, esetlen vonalvezetés, a naiv, parasztos kifejezésmód jellemezte. Faragótársaitól a díszítőtechnikák változatos alkalmazásával tér el. A spanyolozás 19. sz.-i technikájának egyik utolsó képviselője. Alkalmazta a karcolást és a domború faragást. A motívumokat a hagyománytól eltérően ez esetben is színezte zöld, piros, fekete festékkel. – Boszkovics hatására kezdett faragni néhány, Buzsák környéki faragó: pl. Kara Lajos és Jancsikity János. Faragványait a Néprajzi Múzeumban és a dunántúli múzeumokban őrzik.

Irodalom

Irod.: Domanovszky György–Varga Marianna: Mai magyar népi iparművészet. (Bp., 1983).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője