Bóta Ernő
Bóta Ernő

2021. október 27. Szerda

Bóta Ernő, balatoni

római katolikus pap, jezsuita szerzetes

Születési adatok

1854. február 6.

Gyöngyöshalász, Heves vármegye

Halálozási adatok

1939. november 10.

Budapest


Család

Sz: Bóta János földbirtokos, Szorál Franciska.

Iskola

Középiskoláit Gyöngyösön és Egerben végezte, az egri teológiai akadémián tanult (1872–1876), pappá szentelték (1877).

Életút

Boconádon és Szihalmon káplán és plébánoshelyettes (1877–1886), belépett a jezsuita rendbe (1886), Szatmáron és Kalocsán hittanár és konviktusi elöljáró (1886–1889), Budapesten, a Jézus Szíve-templom káplánja (1889-1912), Szatmárra helyezték (1912- től), ahol házfőnök (1914–1922), majd Szegeden spirituális (1922–1926), Mezőkövesden házfőnök (1926–1930), végül a bp.-i rendházban élt (1930–1939). Az Országos Katolikus Tanügyi Tanács és a Keresztyén Tanítók Egyesületének alapító tagja. A Keresztény Tanítók Egyesülete alapító tagja. Megalapította a papok, tisztviselők, iparosok és kereskedők Mária Kongregációját, majd a máriabesnyői férfizarándoklatot (1902). Az ő nevéhez fűződik a Jézus Szíve Szövetség megalapítása, amely kezdeményezte az évenkénti Szent Gellért-ünneplést és a júniusi Jézus Szent Szíve-körmenetet. Az 1930-as években a bp.-i Jézus Szíve-körmenet a főváros egyik jelentős látványosságává fejlődött (az utolsó ilyen körmeneten, 1949-ben pedig 130 ezren vettek részt). Megalapította a Jó Halál Társulatot, az emberi méltóságot tiszteletben tartó kegyeleti kultúrát terjesztve. Több ünnepi beszédét is kiadta, ill. számos lelkigyakorlatos füzetet írt és szerkesztett.

Emlékezet

A bp.-i Kerepesi úti Temető Jezsuita Kriptájába temették (1939. nov. 12-én).

Szerkesztés

Vallási tárgyú írásai elsősorban a szatmári Hetiszemle, a Máriakert, a Jézus Szíve Hírnöke, a Magyar Állam (1897), a Religio (1907), a Kolping (1901–1902), a Katholikus Ébredés és a Keresztény Tanító (1911–1912) c. lapokban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: A szihalmi egyházközség a helyi adatok tükrében. Adatok az egri egyházmegye történetéhez. (Eger, 1885)
Rózsabimbók Szűz Mária virágoskertjéből. (Szatmár, 1892)
A Mária congregatio vezérkönyve. (Bp., 1902
2. kiad. 1905
3. kiad. Szatmár, 1918)
A kassai vértanúk boldoggá avatásának emlékünnepére. (Bp., 1905)
A lelkigyakorlatok történelmi ismertetése. (Bp., 1905)
Áldások Jézus Szíve templomában. (Bp., 1908)
Loyolai Szent Ignác élete. (Bp., 1909)
Kis zsolozsma és szent kereszt út. (Bp., 1910
5. kiad. 1925)
Ünnepi beszéd Szent Gellért szobránál. (Bp., 1911)
Házi káté korán áldozóknak. (Bp., 1912)
Jézus Szíve szövetkezete. (Bp., 1912)
Jó halál társulata. (Szatmár, 1913)
Ferrini Conrado élete. (Szatmárnémeti, 1914)
Jézus Szíve társulata. (Bp., 1915)
A családok felajánlása Jézus Szent Szívének. Bíró Xavér Ferenccel. (Bp., 1920)
Az Úr Jézus hét levele a lelkipásztorokhoz. (Bp., 1933)
Nagyasszonyunk. (Máriakert, 1937).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013