Botár Imre
Botár Imre

2022. szeptember 25. Vasárnap

Botár Imre

egyháztörténész

Születési adatok

1880. december 3.

Dés, Szolnok-Doboka vármegye

Halálozási adatok

1959. január 27.

Budapest


Iskola

A bp.-i Ferenc József Nevelőintézetben tanult (1898–1902), a bp.-i tudományegyetemen történelem–latin szakos tanári okl. szerzett (1902).

Életút

A szentgotthárdi (1902–1904), a fehértemplomi (1904–1906), a kaposvári (1906–1919), a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium r. tanára (1920–1937). Az Unitárius Irodalmi Társaság tagja. Szolnok és környéke település- és gazdaságtörténetével, ill. az unitárius egyház történetével fogl. A magyarországi unitárius egyház történetéről írt nagy, összefoglaló műve kéziratban maradt. Emlékét Szolnokon utca őrzi.

Szerkesztés

Több egyháztörténeti írását az Unitárius Értesítő közölte.

Főbb művei

F. m.: A fehértemplomi állami gimnázium harmincéves története. (Fehértemplom, 1907)
Horatius és Vergilius Róma ethikai megújhodásában. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1908)
Mai történettanításunkról. (Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1908)
Történettanítás és szociológia. (Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1910)
A vallásszabadság és Dávid Ferenc. (Unitárius kis könyvtár. 73. Bp., 1928)
Forgách Ferenc emlékiratainak kritikája. (Századok, 1933)
Az unitárius élet munkásai. Többekkel. (Bp., 1940)
Szolnok települési, népesedési és gazdasági viszonyai a XVIII. században. (A Szolnoki Könyvtár és Múzeum Egyesület kiadványai. 4. Szolnok, 1941)
Szolnok agrártörténete a XIX. században. (Századok, 1943).

Irodalom

Irod.: Vörös István: B. I. (Állami Verseghy Ferenc Gimnázium Értesítője. Szolnok, 1938).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője