Both Ödön
Both Ödön

2023. szeptember 26. Kedd

Both Ödön

jogász, jogtörténész

Születési adatok

1924. január 16.

Cibakháza, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1985. április 27.

Szeged


Család

Apai nagyapja a Tanácsköztársaság idején direktóriumi elnök volt (1919). Sz: Both Ferenc Sándor (†1942) tanító, Nagy Julianna. F: 1947-től Budavári Katalin óvónő. Leánya: Both Mária (1948–) és Both Katalin (1950–); fia: Both Ödön (1955–).

Iskola

Elemi iskoláit szülőfalujában és Nagysitke-pusztán, középiskoláit Szombathelyen és Szegeden végezte. A szegedi Klauzál Gábor Gimnáziumban éretts. (1942), a Szegedi Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1951), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1964). Az MLEE-n végzett (1961).

Életút

Szeged város adó- és közmunkahivatalának tisztviselője (1942–1945). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE ÁJTK Jogtörténeti Tanszék gyakornoka (1949), tanársegéde (1950–1957), egy. adjunktusa (1957–1965), tanszékvezető egy. docense (1965–1984). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964). A magyarországi büntetőjog és az alkotmányfejlődés történetével, az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc jogalkotásával fogl. Különösen jelentősek még a sajtószabadság magyarországi történetét, az első magyarországi sajtótörvények létrejöttét, ill. Szeged város közigazgatás-történetét vizsgáló írásai.

Főbb művei

F. m.: Küzdelem a sajtószabadságért Magyarországon. 1790–1795. (Szeged, 1953)
Az 1848. évi sajtótörvény létrejötte. A sajtószabadság problémája Magyarországon a reformkorban. (Acta Universitatis Szegediensis, 1956)
Szeged város büntetőbíráskodása 1848-ban. – Szemere Bertalan nemzetiségi politikája 1848 nyarán. (Acta Universitatis Szegediensis, 1958)
Küzdelem az esküdtbíráskodás bevezetéséért Magyarországon a reformkorban és az 1848. április 29-i esküdtszéki rendelet. (Acta Universitatis Szegediensis, 1960)
A beszámítást kizáró és a büntetést megszüntető okok Szeged város reformkori büntetőjogában. 1790–1848. Monográfia és kand. értek. is. (Szeged, 1963)
Az 1848/49-i magyar választási rendszer történetéhez. (Jogtudományi Közlöny, 1964)
A struptum violentum a kései magyar büntetőjogban. 1790–1848. (Acta Universitatis Szegediensis, 1977)
Szemere Bertalan sajtórendelete és a vezetése alatt álló Belügyminisztérium sajtóügyi tevékenysége 1848-ban. (Acta Universitatis Szegediensis, 1980)
Egyetemes állam- és jogtörténet. Többekkel. Egy. tankönyv. (Bp., 1984)
Tudományos kutatási irányok a magyar jogtörténet terén. 1945–1969. (Szeged, 1994)
Fejezetek a nyugat-európai állam- és jogtörténet köréből. (Szeged, 1995).

Irodalom

Irod.: Balogh Elemér: B. Ö. (Szegedi Könyvtári Műhely, 1985)
Ruszoly József: B. Ö. (Jogtudományi Közlöny, 1985)
Homoki Nagy Mária: B. Ö. (Jogtörténeti Szemle, 1987)
Homoki Nagy Mária: B. Ö. tanulmányai Szemere Bertalanról. (Borsod-Abaúj-Zempléni Történelmi Évkönyv, 1991).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője