Botos Imre
Botos Imre

2021. október 17. Vasárnap

Botos Imre

nyelvész, szerkesztő

Születési adatok

1921. szeptember 24.

Abaújszántó

Halálozási adatok

2009. november 8.

Budapest


Család

Sz: Steiner Rózsi. F: 1. 1946–1948: Hollós Éva, az ELTE Olasz Intézet lektora. Elvált. 2. 1953-tól Róna Zsuzsanna, a Hírlapkiadó Vállalat szerkesztőségi titkára.

Iskola

Az ELTE Lenin Intézetben orosz szakos tanári okl. szerzett (1953), az ELTE BTK-n doktorált (1971), a nyelvtudomány kandidátusa (1988). Az MLEE-n filozófia szakon végzett (1965).

Életút

Az UNRRA tisztviselője (1946–1947), a Magyar–Szovjet Baráti Társaság nyelvi lektora, fordítója (1947–1948), az MKP, ill. az MDP KB Sajtóosztályának politikai munkatársa (1948–1949), a Magyar Távirati Iroda (MTI) újságírója, kiadványszerkesztője (1949–1950), a Pártfőiskola orosz nyelvtanára (1950–1951). Az ELTE Lenin Intézet Orosz Tanszék tanársegéde (1952–1956), az ELTE BTK Orosz Tanszék tanársegéde (1956–1958), a bp.-i (= újpesti) Könyves Kálmán Gimnázium tanára (1958–1964), az MTI rovatszerkesztője (1964–1988). Szláv nyelvtörténettel, magyarországi szláv – elsősorban glagolita és cirill – nyelvemlékek feltárásával, kiadásával, forrásnyelv- meghatározási kérdéseivel, paleográfiai és frazeológiai vizsgálataival fogl.

Főbb művei

F. m.: Piszmo v redakciju. Voproszi jazikoznanyija. (Moszkva, 1953)
Adalékok az orosz hangtörténethez. A ‘k’, ‘g’, ‘ch’ hangok tükröződése a Batu kán rjazanyi hadjáratáról szóló óorosz elbeszélés helyesírásában. (Filológiai Közlöny, 1959
oroszul: Tekszt Povesztyi o razoreniji Rjazani Batyem po Volokolamszkonnu szpiszku 16. veka. (Studia Slavica, 1960)
Opit avtomaticseszkoj Szegmentaciji tekszta pri MP sz russzkogo jazika na vengerszkij. (Computational Linguistics, 1964)
O pojavlenyiji zvukov ‘k’, ‘g’, ‘ch’, v drevnyerusszkom jazike. (Studia Slavica, 1966)
Kísérlet magyar nyelvű szövegek automatikus mondattani elemzésére. (Nyelvtudományi Értekezések, 1967)
Ob avtomaticseszkom szintakszicseszkom analize teksztov – na materiale russzkogo i polszkogo jazikov. (Studia Slavica, 1968)
Some Questions Analyzing Verbal Constructions with Definite Direct Object in Hungarian. (Bp., 1976)
Magyarországi glagolita emlékek. Kand. értek. (Bp., 1988)
ford.: Veretyennyikov, N.: Lenin gyermekkora. Davidova, A. rajzaival. (Bp., 1948?
3. kiad. 1950)
Vorosilov: Sztálin és a Vörös Hadsereg. (Bp., 1949)
Permjak, E.: Nem nehéz a választás! A szerző és fiatal barátai kalandos utazása a mesterségek birodalmában. Tizenkét irkában és kilencvenhat fejezetben. (Bp., 1949)
Subbotin, M. F.: A Föld keletkezése és kora. (Természettudományi kiskönyvtár. 31. Bp., 1950).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013