Botta István
Botta István

2021. október 25. Hétfő

Botta István

irodalomtörténész, szerkesztő, evangélikus lelkész

Születési adatok

1918. április 10.

Budapest

Halálozási adatok

1999. március 15.

Tordas, Fejér megye


Család

Sz: Botta Ferenc tanító, Péczely Margit. F: 1944-től Martin Nóra. Három gyermekük született. Testvérei: Botta Dénes (1921–) és Botta Ferenc (1919–1968) fotóművészek, szakírók.

Iskola

A bp.-i Werbőczy István Gimnáziumban éretts. (1936), a soproni evangélikus teológiai akadémián lelkészi okl. szerzett (1940), az ELTE ÁJTK-n és az ELTE BTK-n tanult (1950-es évek eleje).

Életút

A fóti (1940), a rákospalotai (1941), a budapesti-kelenföldi gyülekezet segédlelkésze (1942–1943), a bp.-i (óbudai) Árpád Gimnázium (1944–1949), a bp.-i kelenföldi gimnázium vallástanára (1949–1956). Az Állami Egyházügyi Hivatal evangélikus sajtóosztályának ügyvivője (1956–1957). A tordasi gyülekezet lelkipásztora (1957–1986). Irodalomtörténészként elsősorban a magyarországi humanizmus és reneszánsz irodalmával, annak vallás- és művelődéstörténeti hatásaival, Huszár Gál, ill. Dévai Bíró Mátyás és Melius Juhász Péter munkásságával fogl. Számos népszerű evangélikus hittankönyv szerzője és szerkesztője.

Szerkesztés

A Keresztyén Igazság c. lap új folyamának szerkesztője (1990–1991), főszerkesztője (1991–1999).

Főbb művei

F. m.: Keresztyén hit és élet. Hittankönyv a gimnázium III. osztályának evangélikus tanulói számára. (Bp., 1949)
Bibliai történetek az általános iskola 1–3. osztályos tanulói számára. 1–2. Ill. Péczely Antal. (Bp., 1954–1957)
Fráter Gáspár. – Fráter Gáspár Mária-éneke. Holl Bélával. (Reneszánsz füzetek. 15. Bp., 1972)
A reformáció és a nyomdászat Magyarországon. (Reneszánsz füzetek. 23. Bp., 1973)
Melius Péter ifjúsága. A magyarországi reformáció lutheri és helvét irányai elkülönülésének kezdete. Monográfia. (Humanizmus és reformáció. 7. Bp., 1978)
Luther Antikrisztus-fogalmának hatása a magyar reformátorok társadalomszemléletére. (Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Szerk. Fabiny Tibor. Bp., 1984)
Dévai Mátyás, a magyar Luther. Dévai helvét irányba hajlásának problémája. (A Keresztyén Igazság új folyamának füzetei. Bp., 1990)
Huszár Gál reformátor háromszoros exkommunikációja. (Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Szerk. Galavics Géza, Herner János, Keserű Bálint. Szeged, 1990)
Huszár Gál élete, műve és kora. 1512–1575. Monográfia. (Humanizmus és reformáció. 18. Bp., 1992)
Jézus: Jó hír a szenvedőknek. Ordass Lajos igehirdetései. Szerk., a szöveget gondozta. (Bp., 1992).

Irodalom

Irod.: Interjú B. I. főszerkesztővel. (Keresztyén Igazság, 1991)
A 75 éves B. I. köszöntése. (Keresztyén Igazság, 1993)
B. I. 80 éves. (Keresztyén Igazság, 1998)
Szabó András: B. I. 1918–1999. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1999)
Zászkaliczky Pál, ifj.: B. I. 1918–1999. – Herényi István: Emlékezés B. I. temetésén. – Dóka Zoltán: A harcos hazatért. Igehirdetés B. I. temetésén. (Keresztyén Igazság, 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013