Bottló Béla
Bottló Béla

2021. október 24. Vasárnap

Bottló Béla

levéltáros, történész

Születési adatok

1905. január 18.

Besztercebánya, Zólyom vármegye

Halálozási adatok

1964. december 24.

Budapest


Család

Sz: Bottló József, Otrubay Cecília.

Iskola

A ciszterci rend tagja (Bottló Emil néven, 1923–1928); a rend zirci hittudományi főiskoláján teológiát tanult (1923–1926). A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelemből bölcsészdoktori okl. szerzett (1932).

Életút

A Varsói Egyetemen és uo., a kereskedelmi főiskolán a magyar nyelv lektora, egyúttal a varsói Magyar Intézet általa megszervezett könyvtárának vezetője (1930–1933). A Magyar Országos Levéltár segédlevéltárosa, levéltárosa (1933–1962), főlevéltárosa (1962– 1964). Levéltártannal, levéltártörténettel és történeti segédtudományokkal fogl.

Szerkesztés

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönyének szerkesztője (1944–1950).

Főbb művei

F. m.: Dlugosz János Historia Polonicá-ja, mint magyar történeti forrás. 1385–1418. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1932)
A római katolikus egyház levéltári szabályai. (Levéltári Közlemények, 1941)
Középkori cseh oklevelek. Stredoveké ceské listiny. Szerk. Kniezsa István, Király Péter. Az okleveleket közzétette és történeti jegyzetekkel ellátta Fügedi Erikkel. (Bp., 1952)
Magyar Országos Levéltár. Regnicolaris Levéltár. (Levéltári alapleltárak. 1/6. Bp., 1953)
Az 1828. évi országos összeírás. (A történeti statisztika forrásai. Szerk. Kovacsics József. Bp., 1957)
Az Archivum Regni megalakulása. (Levéltári Közlemények, 1957)
Az Archivum Regni első évtizede. (Levéltári Közlemények, 1961)
Genealógia. (Levéltári szakmai továbbképzés. Felsőfok. 5. Történeti segédtudományi alapismeretek. II. Bp., 1963)
Magyar Országos Levéltár. Regnicolaris levéltár. Repertórium. Összeáll. Veres Miklóssal. (Levéltári leltárak. 42. Bp., 1968)
ford.: Mlynarski, Zygmunt: A lengyel nép forradalmi múltjából. (Bp., 1952).

Irodalom

Irod.: Sashegyi Oszkár: B. B. (Levéltári Közlemények, 1965)
Bélay Vilmos: B. B. (Századok, 1966).

Megjegyzések

MÉL I.: téves halálozási adat: jan. 18.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013