Bottyán János
Bottyán János

2021. október 25. Hétfő

Bottyán János

református lelkész, szerkesztő, újságíró

Születési adatok

1911. október 23.

Belényes, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1984. január 22.

Budapest


Család

Sz: Báthy Vilma. Testvére: Bottyán Imre (1900–1990) fogorvos, sztomatológus.

Iskola

Belényesen, Nagyszalontán tanult, Debrecenben teológiát hallgatott (1931–1935), a Bielefeld melletti Bethlen Intézetben diakóniai munkát végzett (1935–1936).

Életút

A sápi, a körösnagyharsányi, a sarkadi, a magyarhomoródi, az okányi és a baktalórántházai gyülekezet segédlelkésze (1936–1940). A Református Jövő c. lap ún. missziói titkára (1940–1941), helyettes szerkesztője (1941–1944). Az Új Magyar Asszony (1944–1947), a Zsinati Tudósító (1947), az Élet és Jövő (1947–1948), a Református Egyház (1949), a Református Híradó (1950–1951), a Képes Kálvin Kalendárium (1957-től), a Confessio szerkesztője (1977–1984). Szerkesztőként szinte valamennyi magyarországi református folyóiratban megjelentek irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányai, Ady Endre munkásságával foglalkozó dolgozatai. Népszerű könyveiben összegyűjtötte a magyarországi protestantizmus kimagasló jelentőségű személyiségeinek életrajzát, feldolgozta a bp.-i Kálvin téri református templom, ill. a magyarországi bibliafordítások történetét. Több bibliofil kiadványt írt és szerkesztett.

Elismerés

A bp.-i Teológiai Akadémia tb. doktora (1979). Ady-jutalom (1985).

Szerkesztés

A Református Jövő c. lap ún. missziói titkára (1940–1941), helyettes szerkesztője (1941–1944). Az Új Magyar Asszony (1944–1947), a Zsinati Tudósító (1947), az Élet és Jövő (1947–1948), a Református Egyház (1949), a Református Híradó (1950–1951), a Képes Kálvin Kalendárium (1957-től), a Confessio szerkesztője (1977–1984).

Főbb művei

F. m.: Romba döntött és felépített templomaink. Összeáll. és a bevezetőt írta. Az előszót Kádár Imre írta. (Bp., 1950
németül és angolul: Bp., 1955)
Bereczky Albert: Hitben való engedelmesség. Beszédek. Szerk., a bibliográfiát összeáll. (Bp., 1961)
Hitünk hősei. Huszonhat életrajz. Ill. Tóth B. László. (Bp., 1971
2. kiad. 1978
3. kiad. 1982
4. kiad. 1985
5. kiad. 1989
6. kiad. 1991
7. kiad. 1995
8. kiad. 1998)
A budapesti Kálvin téri templom története. 1830–1980. (Bp., 1980)
Bethlen Gábor. Emlékkönyv a fejedelem születésének 400. évfordulójára. Írta, a szöveget és a képeket válogatta. Fery Antal fametszeteivel. Minikönyv. Bibliofil kiad. (Bp., 1980)
Arany János. 1817–1882. Írta, a szöveget és a képeket válogatta. Fery Antal fametszeteivel. Minikönyv. Bibliofil kiad. (Bp., 1982)
A magyar Biblia évszázadai. A magyar bibliafordítások története. (Bp., 1982
Sajtó alá rend. Fekete Csaba. 2. átd. kiad. 2009)
Kőrösi Csoma Sándor. Írta, a szöveget és a képeket válogatta. Fery Antal fametszeteivel. Minikönyv. Bibliofil kiad. (Bp., 1984)
Belényestől Segesvárig. Tanulmányok, úti levelek. Összegyűjtötte Bottyán Jánosné. Szerk. Király László. (Bp., 1987).

Irodalom

Irod.: Tóth Károly: B. J. temetése. (T. K.: Gyökerek és távlatok. Bp., 1985)
B. J. életművének bibliográfiája. Összeáll., a bevezető tanulmányt írta Király László. (Bp., 1985)
Szentimrei Mihály: A sokoldalú B. J. (Református Egyház, 1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013