Bozsóky Sándor
Bozsóky Sándor

2023. december 3. Vasárnap

Bozsóky Sándor

orvos, reumatológus, immunológus

Születési adatok

1927. május 22.

Budapest

Halálozási adatok

2007. december 22.

Budapest

Temetési adatok

2008. január 18.

Budapest

Óbuda


Család

Sz: Augusztenyák Eugénia. Apja gazdatiszt, majd 1945 után a Magyar Vöröskereszt, ill. a Magyar–Szovjet Olajművek tisztviselője volt. Szüleit 1951-ben kitelepítették Budapestről, a kitelepítés feloldása után Érdligeten éltek. 1950-től nős, felesége ének-zene szakos középiskolai tanár volt: egy fia (1951) és egy leánya született (1958).

Iskola

A BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1950), laboratóriumi szakorvosi (1954), reumatológusi szakvizsgát tett (1965); az orvostudományok kandidátusa (1963), doktora (1971).

Életút

Az Országos Közegészségügyi Intézet Oltóanyagtermelő Osztályának gyakornoka, tud. segédmunkatársa (1950–1955), az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) Központi Laboratóriumának alorvosa (1955–1957), tud. munkatársa (1957– 1966), tud. főmunkatársa (1966-tól), a Szerológiai Kutatólaboratórium és a Reumatológiai Osztály vezetője (1968–1971). Az Orvostovábbképző Intézet (OTKI) Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1971. júl. 1.–1985. szept. 30.) és az OTKI főigazgatója is. Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1963).

Tudományos pályafutásának kezdetén a tífusz és a tetanusz immunbiológiai vizsgálatával foglalkozott, majd érdeklődése a reumás betegségek szerológiája és immunológiája, ill. a reumatoid artritisz diagnosztikai problémái felé fordult. Jelentős eredményeket ért el a reumatoid faktor ellenanyag természetének vizsgálata terén. A reumatológia és fiziológia első magyarországi egyetemi tanáraként alapvető szerepet játszott a tudományterület szakmai továbbképzésének és szakvizsga-struktúrájának kidolgozásában.

Emlékezet

Emlékére a Magyar Reumatológusok Egyesülete – még életében – Bozsóky Sándor-életműdíjat alapított.

Elismerés

Belák Sándor-emlékérem (1985).

Főbb művei

F. m.: Immunological Relation of Donkey Mule and Horse Serum Albumin. Antoni Ferenccel. (Acta Microbiologica, 1955)
Immunobiological Studies on Endotoxins. 1–3. (Acta Microbiologica, 1955–1957)
A tetanusz elleni autotoxikus védettség vizsgálata tífusz–tetanusz védőoltásokkal kapcsolatban. Hegyessy Gyulával, Ifj. Schulek Elemérrel. (Népegészségügy, 1956)
Tífusz-immunbiológiai vizsgálatok elmebetegeken. Barsy Gyulával, Hegyessy Gyulával. (Ideggyógyászati Szemle, 1957)
The Rheumatoid Factor. Kovács Lászlóval. (Acta Morphologica, 1959)
A rheumás betegségek szerodiagnosztikájának néhány problémájáról. (Rheumatológia, Balneológia, Allergológia, 1960)
A rheumatoid arthritis szerológiai diagnosztikája. Kand. értek. (Bp., 1963)
A rheumatoid arthritis szerodiagnosztikájának standardizálásáról. (Rheumatológia, Balneológia, Allergológia, 1963)
Study of the Antibody Nature of Rheumatoid Factor. (Proceedings of the 4th Congress of the Hungarian Association of Microbiology, 1964)
The Effects of Chemical Modifications of Human Gamma Globulins on Their Interaction with Rheumatoid Factors and Antibodies. Franklin, E. C.-vel. (Arthritis Rheumatitis, 1966)
Rheumatoid faktor – polyarthritis chronica progressiva. Doktori értek. (Bp., 1970)
A rheumatoid arthritis immunológiai problémái. (Magyar Belorvosi Archivum, 1973)
Physiotherapia. Szerk. Irányi Jenővel. (Bp., 1974
2. kiad. 1976)
Az immunkomplexek és szerepük a rheumatoid arthritisben. Falus Andrással, Merétey Katalinnal. (Az orvostudomány aktuális problémái. 29. Bp., 1977)
Symptomanalyse des Bewegungsapparates. 1–3. Bálint Gézával, Temesvári Péterrel. (Basel–München, 1978)
Antinukleáris ellenanyagok és klinikai jelentőségük. Merétey Katalinnal, Hodinka Lászlóval. (Az orvostudomány aktuális problémái, 1979)
A fizioterápia gyakorlati alkalmazása. Irányi Jenővel. (A gyakorló orvos könyvtára. Bp., 1978
2. kiad. 1979)
szerk.: A szocialista országok 9. rheumatológiai szimpóziuma. Előadáskivonatok. (Hajdúszoboszló, 1981).

Irodalom

Irod.: Bálint Géza: B. S. 70 éves. (Magyar reumatológia, 2002)
Poór Gyula: B. S. (Magyar reumatológia, 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője