Bözsöny Dénes
Bözsöny Dénes

2022. szeptember 25. Vasárnap

Bözsöny Dénes

vízépítő mérnök, hidrológus

Névváltozatok

Bőzsöny

Születési adatok

1921. június 7.

Pécs

Halálozási adatok

1987. március 7.

Budapest


Család

Sz: Bözsöny Lajos szatócs, Rozgonyi Hermine. F: Dobos Edit.

Iskola

A pécsi Széchenyi István Gimnáziumban éretts. (1939), tartalékos tiszti iskolát végzett (1940), a Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémia elvégzése után hadnaggyá avatták a bajai IV. utász zászlóaljhoz (1942), a BME-n mérnöki okl. szerzett (1950), doktorált (1968).

Életút

A győri tartalékos tiszti iskola előadó tanára (1943–1944), hadműveleti területre vezényelték szakaszparancsnoki beosztásban (1944. júl.), csapattestét nyugatra telepítették (1945. márc.), angol hadifogságban volt (1945. máj.–nov.). Hazatérése után a pécsi aknaszedő szakasz parancsnoka (1945. nov.–1946. febr.). A BME, ill. az ÉKME II. sz. Vízépítési Tanszék tanársegéde (1950–1952), egy. adjunktusa (1952–1958), Budapesten vállalati beruházó (1958–1959). Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, ill. az Országos Vízügyi Hivatal osztályvezetője (1959–1976), az Országos Vízgazdálkodási Intézet tud. főmunkatársa (1976–1983). Folyamszabályozási tervezésekkel, hidraulikai modellkísérletekkel fogl. Az első magyarországi Országos Vízgazdálkodási Keretterv kidolgozója, Magyarország felszíni és felszín alatti vízkészleteinek egyik feltárója. A róla elnevezett Bözsöny-féle vízmennyiség- számláló feltalálója (1955).

Elismertség

A Magyar Hidrológiai Társaság főtitkára (1951–1965), alelnöke (1965–1985), t. tagja (1987-től).

Elismerés

Sajó Elemér-emléklap (1971).

Főbb művei

F. m.: Vízi építkezések. Kovács Györggyel. (Tanulj jobban! Kulturtechnika. 3. Bp., 1950)
Hidrológia és hidrometria. Egy. jegyz. Szerk. (Bp., 1953)
Laboratóriumi berendezések, műszerek és méréstechnika. Egy. jegyz. Hankó Zoltánnal. (Bp., 1954)
Szabadtéri áramlási kismintakísérletek. Mosonyi Emillel. – Világító úszókkal történő áramlási vizsgálatok. (Hidrológiai Közlöny, 1954)
A nagymarosi Duna-szakasz modellkísérletének előkészítése. Orlóczi Istvánnal. (Hidrológiai Közlöny, 1956)
Az Országos Vízgazdálkodási Keretterv. (Hidrológiai Tájékoztató, 1962)
Vízgazdálkodás. Karkus Pállal. Technikumi tankönyv. (Bp., 1964)
La réservoir de Phnom Noreai et son utilisation. Bakonyi Ivánnal, Gábri Mihállyal. (Bp., 1965)
Vízfolyások rendezése. (Bp., 1965)
Vízkészletgazdálkodás. (Bp., 1965)
Long-rage Water Management Planning in Hungary. Békési Jánossal. (Bp., 1966)
Elkészült az Országos Vízgazdálkodási Keretterv. (Hidrológiai Tájékoztató, 1966)
Meghatározott vízgyűjtő hatékony vízkészlet- gazdálkodási rendszerének kialakítása. Egy. doktori értek. (Bp., 1967)
Vízkészlet-gazdálkodás. (A vízgazdálkodás fejlődése. Szerk. Nagy László. Bp., 1970)
A vízgazdálkodási érdekek érvényesítése a vízügyi államigazgatásban. (Vízgazdálkodás, 1971)
Wasserwirtschaft und Perspektivplannung in Ungarn. Összeáll. (Bp., 1972
angolul és franciául is)
Az 1970. évi tiszavölgyi árvíz műszaki tapasztalatai. Konferencia, Budapest, 1971. nov.12–13. Előadások. Szerk. (Bp., 1972)
Gyakorlati vízkészlet- gazdálkodás. BME Továbbképző Intézete jegyz. Domokos Miklóssal. (Bp., 1975)
A vízkészlet-gazdálkodás alapjai és a vízgazdálkodási mérleg. Domokos Miklóssal. (Bp., 1975).

Irodalom

Irod.: Karkus Pál: B. D. (Hidrológiai Közlöny, 1987)
Zemenszky Ildikó: B. D. (Magyar vízgazdálkodás, 1987).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője