Brand Sándor
Brand Sándor

2024. július 14. Vasárnap

Brand Sándor

politikus

Születési adatok

1887. szeptember 23.

ősi, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1965. június 20.

Zalaegerszeg


Család

Régi földbirtokos családból származott. Sz: Brand Gyula, Brazsil Anna. F: 1921-től derecskei Fodor Irén (1897–1978). Leánya: Brand Irén (1922–) Kanadában élt.

Iskola

A veszprémi piarista gimnáziumban éretts. (1906), a bp.-i tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett.

Életút

Tanulmányait követően Zala vm. szolgálatába lépett (1913), közigazgatási gyakornok (1913–1922), a vármegye főjegyzője (1922– 1938), alispánja (1938. máj. 12.–1945. máj.); közben Tófej-Kisfaludpusztán lévő birtokain gazdálkodott, ill. az őszirózsás forradalmat (1918) követően megtagadta a Károlyi-kormány rendelkezéseinek végrehajtását és lemondott. A proletárdiktatúra alatt ellenforradalmi szervezkedésért elítélték (1919. aug. 6-án újra elfoglalhatta hivatalát). A német megszállást követően állásából elmozdították, a nyilasuralom idején internálták (1944. okt. 17-én). A II. vh. után az FKgP tagja (1945), a párt Zala vm.-i szervezetének elnöke (1945–1947. aug. 4.), az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja (Zala vm., 1945. jún.–nov.). Az 1945. évi választásokon már nem indult. A földreform után megmaradt100 kh földjén gazdálkodott (1945–1950). B-listázták (1946), majd a Rákosi-korszakban földjeit elvették, kitelepítették Zalaegerszegről (a városhoz tartozó Egerszeghegyre). A Gyümölcstermesztők Országos Egyesülete Zala vármegyei elnöke (1947–1950). A Balatoni Hajózási Rt. és a Balatoni Intéző Bizottság tagja. A Zala Vármegyei Bank és Takarékpénztár Rt. igazgatóságának tagja.

Szerkesztés

Közéleti írásai, publicisztikái a Budapesti Hírlapban jelentek meg (Zalavármegyei álnéven).

Irodalom

Irod.: Békássy Jenő: Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. (Bp., 1930)
Vida István–Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői. 1944–1949. (Bp., 1991)
V. I.–V. V.: B. S. (Az Ideiglenes Nemzetgyűlés almanachja. Bp., 1994).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője