Brand Sándor
Brand Sándor

2021. október 26. Kedd

Brand Sándor

politikus

Születési adatok

1887. szeptember 23.

ősi, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1965. június 20.

Zalaegerszeg


Család

Régi földbirtokos családból származott. Sz: Brand Gyula, Brazsil Anna. F: 1921-től derecskei Fodor Irén (1897–1978). Leánya: Brand Irén (1922–) Kanadában élt.

Iskola

A veszprémi piarista gimnáziumban éretts. (1906), a bp.-i tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett.

Életút

Tanulmányait követően Zala vm. szolgálatába lépett (1913), közigazgatási gyakornok (1913–1922), a vármegye főjegyzője (1922– 1938), alispánja (1938. máj. 12.–1945. máj.); közben Tófej-Kisfaludpusztán lévő birtokain gazdálkodott, ill. az őszirózsás forradalmat (1918) követően megtagadta a Károlyi-kormány rendelkezéseinek végrehajtását és lemondott. A proletárdiktatúra alatt ellenforradalmi szervezkedésért elítélték (1919. aug. 6-án újra elfoglalhatta hivatalát). A német megszállást követően állásából elmozdították, a nyilasuralom idején internálták (1944. okt. 17-én). A II. vh. után az FKgP tagja (1945), a párt Zala vm.-i szervezetének elnöke (1945–1947. aug. 4.), az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja (Zala vm., 1945. jún.–nov.). Az 1945. évi választásokon már nem indult. A földreform után megmaradt100 kh földjén gazdálkodott (1945–1950). B-listázták (1946), majd a Rákosi-korszakban földjeit elvették, kitelepítették Zalaegerszegről (a városhoz tartozó Egerszeghegyre). A Gyümölcstermesztők Országos Egyesülete Zala vármegyei elnöke (1947–1950). A Balatoni Hajózási Rt. és a Balatoni Intéző Bizottság tagja. A Zala Vármegyei Bank és Takarékpénztár Rt. igazgatóságának tagja.

Szerkesztés

Közéleti írásai, publicisztikái a Budapesti Hírlapban jelentek meg (Zalavármegyei álnéven).

Irodalom

Irod.: Békássy Jenő: Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. (Bp., 1930)
Vida István–Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői. 1944–1949. (Bp., 1991)
V. I.–V. V.: B. S. (Az Ideiglenes Nemzetgyűlés almanachja. Bp., 1994).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013