Braun Éva
Braun Éva

2021. október 26. Kedd

Braun Éva

politikus

Születési adatok

1917. október 10.

Budapest

Halálozási adatok

1945. január 26.

Budapest


Család

Sz: Braun Róbert (1879–1935) szociológus, Grünwald Margit.

Iskola

A bp.-i Veres Pálné Leánygimnáziumban éretts. (1936), majd a londoni Pittmann College-ban angol levelezést tanult (1936–1937).

Életút

A bp.-i Hoffherr és Schrantz Gépgyár munkatársa (1937–1938), az újpesti Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára titkárnője (1938–1940). Az MSZDP X. kerületi csoportja (1939–1940), a KMP tagja (1940–1945). Az Országos Ifjúsági Bizottság (OIB) tagja (1939-től). Rövid időre letartóztatták (1940), „az állam és a társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatására és megsemmisítésére irányuló bűntett” miatt hat hónapi börtönre ítélték (az alagi csendőrősön és a bp.-i Markó utcai fogházban tartották fogva). Rendőri felügyelet alá helyezték, de a rendőri felügyelet szabályainak megsértése miatt ismét elfogták (a nagykanizsai internálótáborba zárták, 1942–1943). Magyarország német megszállását követően (1944. márc. 19.) illegalitásba vonult, részt vett a nemzeti ellenállásban: kapcsolatba került a Vörös Brigád nevű fegyveres csoporttal. A nyilasok elfogták (1945. jan. 1.), kegyetlenül megkínozták, megerőszakolták és kivégezték (1945. jan. 26.). A Magántisztviselők Országos Szövetsége tagja.

Emlékezet

A II. vh. után, mint a magyarországi kommunista mozgalom mártírját igen nagy tisztelet övezte: intézményeket, iskolákat, úttörőcsapatokat neveztek el róla. Földi maradványait a bp.-i kerepesi úti Munkásmozgalmi Mauzóleumban helyezték el. Kivégzésének helyén (Budapest I. kerület, Szent György tér) négyszögletes kőoszlopát állítottak (Szomor György alkotása, 1970- ben). Emlékművét elhelyezték még a szokolyai Királyréten (a Pest Megyei Úttörővezető Találkozó idején, a helyi üdülőházban működő KISZ Iskolán, 1968-ban) és a bp.-i VIII. kerületi Rezső téren (az eredetileg 1946-ban felállított nyerskő oszlopot 1956-ban elpusztították, az újra elhelyezett emlékkő László Péter alkotása, 1979-ben; ma a szoborparkban van). Bronz szobra a Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumban volt látható (Martsa István szobrászművész alkotása, 1968).

Irodalom

Irod.: Kántor Zsuzsa: Feledhetetlen ifjúság. B. É. élete. Ill. Szűcs Pál. (Bp., 1955)
Botos János–Friss Istvánné–Vadász Ferenc: Küzdtünk híven. Berzeviczy Gizella, B. É. és Martos Flóra élete és politikai pályája. (Bp., 1978)
Hegedüs Sándor: B. É. (Párttörténeti Közlemények, 1980).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013