Braun Éva
Braun Éva

2024. április 20. Szombat

Braun Éva

politikus

Születési adatok

1917. október 10.

Budapest

Halálozási adatok

1945. január 26.

Budapest


Család

Sz: Braun Róbert (1879–1935) szociológus, Grünwald Margit.

Iskola

A bp.-i Veres Pálné Leánygimnáziumban éretts. (1936), majd a londoni Pittmann College-ban angol levelezést tanult (1936–1937).

Életút

A bp.-i Hoffherr és Schrantz Gépgyár munkatársa (1937–1938), az újpesti Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára titkárnője (1938–1940). Az MSZDP X. kerületi csoportja (1939–1940), a KMP tagja (1940–1945). Az Országos Ifjúsági Bizottság (OIB) tagja (1939-től). Rövid időre letartóztatták (1940), „az állam és a társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatására és megsemmisítésére irányuló bűntett” miatt hat hónapi börtönre ítélték (az alagi csendőrősön és a bp.-i Markó utcai fogházban tartották fogva). Rendőri felügyelet alá helyezték, de a rendőri felügyelet szabályainak megsértése miatt ismét elfogták (a nagykanizsai internálótáborba zárták, 1942–1943). Magyarország német megszállását követően (1944. márc. 19.) illegalitásba vonult, részt vett a nemzeti ellenállásban: kapcsolatba került a Vörös Brigád nevű fegyveres csoporttal. A nyilasok elfogták (1945. jan. 1.), kegyetlenül megkínozták, megerőszakolták és kivégezték (1945. jan. 26.). A Magántisztviselők Országos Szövetsége tagja.

Emlékezet

A II. vh. után, mint a magyarországi kommunista mozgalom mártírját igen nagy tisztelet övezte: intézményeket, iskolákat, úttörőcsapatokat neveztek el róla. Földi maradványait a bp.-i kerepesi úti Munkásmozgalmi Mauzóleumban helyezték el. Kivégzésének helyén (Budapest I. kerület, Szent György tér) négyszögletes kőoszlopát állítottak (Szomor György alkotása, 1970- ben). Emlékművét elhelyezték még a szokolyai Királyréten (a Pest Megyei Úttörővezető Találkozó idején, a helyi üdülőházban működő KISZ Iskolán, 1968-ban) és a bp.-i VIII. kerületi Rezső téren (az eredetileg 1946-ban felállított nyerskő oszlopot 1956-ban elpusztították, az újra elhelyezett emlékkő László Péter alkotása, 1979-ben; ma a szoborparkban van). Bronz szobra a Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumban volt látható (Martsa István szobrászművész alkotása, 1968).

Irodalom

Irod.: Kántor Zsuzsa: Feledhetetlen ifjúság. B. É. élete. Ill. Szűcs Pál. (Bp., 1955)
Botos János–Friss Istvánné–Vadász Ferenc: Küzdtünk híven. Berzeviczy Gizella, B. É. és Martos Flóra élete és politikai pályája. (Bp., 1978)
Hegedüs Sándor: B. É. (Párttörténeti Közlemények, 1980).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője