Bresztyenszky Béla [Adalbert Antal]
Bresztyenszky Béla [Adalbert Antal]

2021. október 24. Vasárnap

Bresztyenszky Béla [Adalbert Antal]

matematikus, bencés szerzetes

Névváltozatok

Bresztyánszky

Születési adatok

1786. augusztus 5.

Németpróna, Nyitra vármegye

Halálozási adatok

1850. február 15.

Tihany, Zala vármegye


Iskola

A privigyei, a székesfehérvári gimnáziumban tanult, belépett a Szent Benedek-rendbe (1803. nov. 5.), a győri rendházban bölcseletet (1803–1806), pannonhalmi főiskoláján teológiát hallgatott (1806–1810), ünnepélyes fogadalmat tett (1807. márc. 30.), pappá szentelték (1810. aug. 30.). A pesti tudományegyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1812), az MTA tagja (l.: 1836. szept. 10.).

Életút

A győri bencés gimnázium r. tanára (1810–1811), a rendi növendékek tanára (1811–1816), a győri akadémián a matematika r. tanára (1816–1838). Tihanyi apát (királyi kinevezése: 1838. febr. 3.; főapáti kinevezése: 1838. márc. 30.; apáttá avatása: 1838. ápr. 22.). Ásványtani és matematikai dolgozatait jórészt latin nyelven írta, elsőként törekedett a magyar matematikai műnyelv megteremtésére. Bekapcsolódott a Matematikai műszótár (1834) munkálataiba, ő alkotta meg – többek között – a négyzet, a középpont és a húr matematikai szavakat. Magyar nyelven írt munkái: Kis geometria, Mechanika magyar nyelven (1835) kéziratban maradtak. A kor népszerű írójának, Kotzebue-nak egy darabját lefordította magyar nyelvre (Az óra és a mandolatorta, a győri leánynevelő intézet számára, 1837-ben). Tihanyi apátként sokat tett a környék, elsősorban Balatonfüred szellemi és gazdasági életének fejlesztéséért. A fürdőtelepen templomot építtetett, a nagyvendéglő mellé kávéházat, fölé étkezőt és tánctermet létesített. Meghonosította a környéken a selyemhernyó-tenyésztést.

Elismertség

A Jénai Mineralógiai Társaság t. tagja (1826-tól).

Főbb művei

F. m.: Lectiones academicae ex mathesi adplicata in usum suorum auditorum conscriptae. (Győr, 1819)
Az algebrai megfogások nemzeti nyelvünkben előadásának próbája. (Tudományos Gyűjtemény, 1823)
Elementa arithmeticae generalis, seu algebrae. (Győr, 1824
2. bőv. és jav. kiad. Elementa algebrae, seu arithmeticae generalis címmel 1829)
Elementa geometriae et trigonometriae planae, in commodum suorum auditorium conscriptae. (Győr, 1827)
Elementa matheseos purae in usum academiarum. 1–2. (Buda, 1829–1830).

Irodalom

Irod.: Keresztesi Mária: A magyar matematikai szaknyelv történetéből. (Debrecen, 1935)
Mayer Farkas: A bencés iskolák természettudományi tanítása. (Fizikai Szemle, 1996).

Megjegyzések

Szinnyei téves halálozási év: 1851!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013