Bródy András
Bródy András

2024. július 24. Szerda

Bródy András

politikus

Születési adatok

1895. július 2.

Ungvár

Halálozási adatok

1946. november 7.

Ungvár


Család

Görög katolikus családból származott. F: nyelvtanár volt Ungvárott. Fia: Bródy András, ifj. festőművész.

Iskola

Középiskoláit Ungvárott végezte, majd a bp.-i tudományegyetem állam- és jogtudományi karán tanult (1918).

Életút

Nagybocskón tanító, az I. vh. alatt frontszolgálatot teljesített (a 12. honvéd gyalogezred kötelékében, 1914–1918), hadnagyként szerelt le (1918). Munkácson a Tyukodi Pajtás, a Kárpáti Futár (1918–1919), később a Kurtyák János vezette kárpátaljai Autonóm Földműves Szövetség (= Avtonomno Zemljegyelnkij Szojuz) lapjának, a Russzkij Vesztnyiknek szerkesztője (1924–1933), egyúttal a szervezet főtitkára (1924?–1933), majd elnöke is (1933-tól). A csehszlovák országgyűlés tagja (1933–1938). A müncheni egyezményt követően megalakuló autonóm kárpátaljai kormány első miniszterelnöke, s így a csehszlovák kormány tagja (mint a kárpátorosz ügyek minisztere, 1938. okt. 11.–1938. okt. 26.). Miután fellépett azért, hogy a terület hovatartozását ne döntőbíráskodás, hanem népszavazás útján határozzák meg, a csehszlovák hatóságok fogságba vetették (1938. okt. 27.– 1939. febr. 11.). Kárpátalja visszacsatolása után meghívott országgyűlési képviselő (1939–1944). Kormánypárti képviselőként védelmébe vette azt a kb. 300 fiatalembert, akiket hazaárulás vádjával bíróság elé állítottak, mert fegyvert fogtak, és át akartak szökni a Szovjetunióba (1943-ban; Bródy fellépésre csak 1 évet kaptak). A szovjet csapatok bevonulását követően letartóztatták, a Kárpátaljai Területi Népbíróság „népellenes tevékenység, hazaárulás, Magyarország javára folytatott kémkedés, fasiszta bérenc, vatikáni ügynök, amerikai kém” koholt vádakkal halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélte (1946. máj. 25-én), kivégezték (nov. 7-én), családját kilakoltatták. Az Ungvári Területi Ügyészség „indokolatlanul büntetett személynek nyilvánította” (1989-ben). Zeneszerzéssel és dalszövegírással is fogl.

Emlékezet

A kárpátaljai képviselők nagy részét az ungvári Uránia Moziban (ma: Tiszti Kaszinó) nyilvános tárgyaláson ítélték el., Bródy András tetemét az ungvári Kapos utcai temetőben helyezték el (sírját többször feldúlták). Bródy András családi villájában jelenleg az ungvári Hungarológiai Központ működik. Róla nevezték el a Bródy András Ruszin–Magyar Művelődési Központot (2002. dec. 27-én).

Szerkesztés

Munkácson a Tyukodi Pajtás, a Kárpáti Futár (1918–1919), később a Kurtyák János vezette kárpátaljai Autonóm Földműves Szövetség (= Avtonomno Zemljegyelnkij Szojuz) lapjának, a Russzkij Vesztnyiknek szerkesztője (1924–1933).

Főbb művei

F. m.: Kemény Gábor: Verhovina feltámad. Az előszót írta. (A magyar–ruszin akció könyvei. Bp., 1939).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője