Bródy Imre
Bródy Imre

2024. június 19. Szerda

Bródy Imre

fizikus

Születési adatok

1891. december 23.

Gyula

Halálozási adatok

1944. december 20.

Mühldorf, Németország


Család

Sz: Bródy Adolf, Bródy Sándor (1863–1924) író testvére, Steinfeld Róza.

Iskola

Elemi és polgári iskoláit Gyulán végezte, az aradi állami főgimnáziumban éretts. (1909), a bp.-i tudományegyetemen matematika– fizika szakos tanári okl. (1914), bölcsészdoktori okl. szerzett (1918).

Életút

A bp.-i VIII. kerületi polgári iskola r. tanára (1918–1919), a bp.-i tudományegyetem Gyakorlati Fizikai Intézetének tanársegéde (1919), a Tanácsköztársaság bukása után Németországba távozott. A göttingeni egyetemen Max Born tanársegéde (1921–1923), hazatérése után az újpesti Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. kutatólaboratóriumának tud. munkatársa (1923–1944). – Tudományos pályafutásának kezdetén nemzetközi feltűnést keltett az ún. egyatomos ideális gázok kémiai állandójának kiszámításával. Eredményeire felfigyelt Max Born, aki Göttingenbe hívta, hogy folytassa a Kármán Tódorral megkezdett kutatásait a kristályok dinamikájának elméletéről (Born–Kálmán-elmélet; Born Bródyval továbbfejlesztette az elméletet, közösen a fononok kölcsönhatását vizsgálták a perturbációszámítás módszerével; 1921–1923). Max Born mellett még a kvantummechanika invariáns integráljait és a fázisátalakulásokért felelős fluktuációk elméleti vizsgálatával is fogl. Már nemzetközileg is elismert fizikusként, Pfeifer Ignác hívására tért haza Budapestre, ahol Aschner Lipót kezdeményezésére az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumában helyezkedett el (Újpesten, 1923. júl. 1-jétől). Az Egyesült Izzóban (= Tungsram Rt.) az izzólámpa tökéletesítésének anyagtechnológiai kérdéseivel kezdett el foglalkozni. Kutatásai során bebizonyította, hogy az izzólámpáknál az argon, ill. a nitrogén helyett nagyobb molekulasúlyú védőgázt kell használni; választása a kriptonra esett. Kriptonkísérleteit 1929-ben kezdte meg, miután felismerte, hogy a kriptongáz az argonhoz képest – amelyet addig töltőgázként használtak az izzólámpákban – kb. 10–20% hatásfokjavulást eredményezett. 1930-ban szabadalmaztatta leghíresebb találmányát a kriptontöltésű izzólámpát, majd újabb szabadalommal megoldotta a kripton ipari méretű előállítását is (Kőrösy Ferenccel közösen meghatározta a levegő kripton tartalmát, majd Orowán Egonnal és Polányi Mihállyal kidolgozta a kriptongyártás termodinamikai eljárását, 1931-ben. Néhány évvel később Theisz Emillel közösen kidolgozta a kriptonlámpa ideális formáját is.). A kriptontöltésű izzólámpát a bp.-i ipari vásáron mutatta be (1936-ban, s még ugyanebben az évben az új izzó megjelent a külföldi piacon is). A kripton előállítására az Egyesült Izzó Bródy kezdeményezésére gyárat alapított (Ajkán, 1936). Bródy kripton- előállítási eljárását nemsokára tovább tökéletesítette (Mihalovits Tivadarral, 1941-ben), de élete végéig foglalkozott még újabb és újabb, az izzólámpákkal összefüggő találmányokon: az izzószálak hosszúságának és súlyának hatásával; volfrámporok lerakódásával; vasdrótok üveghez illeszthetőségével; különféle lámpatípusok élettartamával; izzólámpák ingadozó feszültség melletti égésével stb. Neumann Mihállyal – Neumann János testvérével – túlnyomásos lámpák előállítási lehetőségeit is kutatta. – Magyarország német megszállása után, a zsidótörvények hatálya alól mentesítést szerzett számára a vállalat vezetése, de ő családjától nem akart elszakadni, önként vállalta a deportálást.

Emlékezet

Családjával együtt a bajorországi Mühldorfba szállították, ahol hastífuszban hunyt el. Földi maradványait a II. vh. után Lendvai Ferenc, az Egyesült Izzó főkönyvelője temette el. Gyulai (Blanár László utca 1.) szülőházát emléktáblával jelölték meg (1969-ben). Az ajkai kriptongyár üzemépülete a Csinger-patak völgyében ma is áll, az ipari műemlék épületen szintén elhelyezték Bródy Imre emléktábláját (1978-ban). Nevét vette fel a Tungsram Bródy Imre Kutatóintézete, emlékére az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Bródy Imre-díjat alapított (1950-ben). Ajkán a Bródy Imre Gimnázium és Szakközépiskola őrzi emlékét (1953-tól; az iskola a Bródy Imre út 4. sz. alatt működik!). Az iskola közelében állították fel Bródy Imre első köztéri szobrát (Kőfalvi Gyula alkotása, 1967), sőt az I. emeleten márványtáblát is elhelyeztek (az első Bródy-napok emlékére, 1969. márc. 20-án). Az iskola továbbá Bródy-díjat alapított kiváló diákjai megjutalmazására (1995-ben), s Bródy-alapítványt is létrehozott a pedagógiai munka támogatására (1996-ban). Ajka várossá nyilvánításának 30. évfordulóján először tartották meg a Bródy Imre Fizika Versenyt (Veszprém megyei középiskolások számára, 1989-ben; azóta minden évben megrendezik. 1991-ben, Bródy Imre születésének centenáriumán Bródy Imre-különdíjat is alapítottak.). Újpesten, az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetében (IV. kerület Fóti út 56.) is elhelyezték emléktábláját. A Tungsram-gyár fennállásának 100. évében gránit emléktáblát avattak (a központi irodaépületben, IV. kerület Váci út 77.; 1996-ban). Itt működött Bródy Imre laboratóriuma, a későbbi Bródy Imre Kutatóintézet (12-es épület, I. emelet); születésének centenáriumán keskeny fehér márvány emléktáblát is felállítottak (1991-ben. Ez az emléktábla arra is emlékeztet, hogy az országot megszálló németek 1944. júl. 3-án innen hurcolták el Bródy Imrét). A Magyar Elektrotechnikai Múzeumban (VII. ker. Kazinczy utca 21.) Bródy-terem is őrzi emlékét, ahol bronz reliefjét is felállították (Hagh Fábián alkotása, 1990). Kő portrédomborműve a Híradástechnikai Kutatóintézet előtt is látható (Kampfl József alkotása, 1967). Újpesten továbbá utcát is elneveztek róla (Bródy Imre utca, 1971-től). A bp.-i IV. kerületi – újpesti – önkormányzat 2008-ban megalapította a Bródy Imre Oktatási Központot (a Langlet Valdemár Általános és Felnőttképző Iskola és a Bródy Imre Gimnázium összevonásával. A jogelőd Bródy Imre Gimnázium 1993?-ban alakult). Bródy Imre Középiskola működik Ózdon is.

Szerkesztés

Az Irodalmi Lexikon (szerk.: Benedek Marcell, 1927) munkatársa.

Főbb művei

F. m.: Egyatomos ideális gázok chemiai constansának elméleti meghatározása. Egy. doktori értek. is. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1918)
Zur theoretischen Bestimmung der chemischen Konstante einatomiger Gase. – Über die spezifische Wärme fester Körper bei hohen Temperaturen. Born, Max-szal. – Über die Schwingungen eines mechanischen Systems mit endlicher Amplitude und ihre Quantelung. Born, Max-szal. – (Zeitschrift für Physik, 1921)
Zur Thermodinamik der Kristalgitter. Born, Max-szal. Integralinvarianten und Quantenhypothese. (Zeitschrift für Physik, 1922)
Elektrische Polarisation in Isolatoren, hervorgerufen durch Beschleinigung. (Zeitschrift für Physik, 1929)
A paramágneses és diamágneses molekulák viszonylagos mennyiségének a hőmérséklettel való oldódásáról nitrogénoxidgázban. Millner Tivadarral, Schmid Rezsővel. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1932)
A kryptonlámpa. (Elektrotechnika, 1937)
Heterophase Fluctuations and Pretransition Phenomena. (Journal of Chemical Physics, 1939)
Convection and Conduction of Heat in Gases. Kőrösy Ferenccel. (Journal of Applied Physics, 1939)
f. szabadalmai: Gáztöltésű fémszálas elektromos izzólámpa. (1930. aug. 11.)
Gáztöltésű villamos izzólámpa. (1934. ápr. 11.).

Irodalom

Irod.: Selényi Pál: B. I. (Fizikai Szemle, 1954)
Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók. (Bp., 1958)
Pálos Judit–Illényi András: B. I. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1958
angolul: Acta Technica, 1959)
Balázs Tibor: A tudományos kutatástól az ipari gyártásig. Az izzólámpa történetének nyomában. 1830–1940. (Bp., 1965)
Siklós Tivadar: B. I. elméleti fizikai kutatásai. (Fizikai Szemle, 1982)
Gáspár Ferenc: A Tungsram Rt. története. A kriptonlámpa útja a szabadalomtól a tömeggyártásig. (Bp., 1987)
Móra László: Több fényt! B. I., az ember és feltaláló alkotó. (Természet Világa, 1991)
Pálos Judit–Illényi András: B. I. – Jeszenszky Sándor: B. I. emlékezete a Magyar Elektrotechnikai Múzeumban. (Fizikai Szemle, 1992)
Móra László: B. I. és a kritptonprogram. (Technikatörténeti Szemle, 1992)
Tilhof Endre: Száz éve született a kriptonlámpa feltalálója. (Ajkai Szó, 1992. dec. 30.)
Kozma Károly: Az Ajkai Erőmű története. (Ajka, 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője