Brózik Sándor
Brózik Sándor

2022. szeptember 25. Vasárnap

Brózik Sándor

kertészmérnök, növénynemesítő

Születési adatok

1925. november 29.

Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

2001. március 15.

Budapest


Család

Sz: Brózik Lajos posta főellenőr, Soltész Margit htb. F: Perczel Katalin (†) térképszerkesztő és -rajzoló. Fia: Brózik Sándor (1951–), Brózik Csaba (1954–) és Brózik Gábor (1964–).

Iskola

Elemi és középiskoláit Mezőtúron végezte, éretts. (1946). A Magyar Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi Karán kertészmérnöki okl. szerzett (1950), a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán doktorált (1958), a mezőgazdasági tudomány kandidátusa (1994).

Életút

A Magyar Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi Kar Növénytani és Nemesítési Tanszék gyakornoka (1946– 1950), a Kertészeti Kutatóintézet, ill. a Gyümölcs- és Dísznövény-termesztési Kutató-fejlesztő Vállalat tud. munkatársa (1950– 1960), tud. főmunkatársa (1960–1972), tud. osztályvezetője (1973–1983), majd tud. tanácsadója (1992-től). Gyümölcsfajták begyűjtésével, fajtagyűjtemények létesítésével, klónszelekciójával; cseresznye és mandula nemesítésével fogl. Nevéhez fűződik – többek között – a gyümölcsfajták vegetatív és reproduktív megfigyelési és értékelési rendszerének kidolgozása, a gyümölcsfajták egzakt méréseken is alapuló, nagyság kategóriákba sorolt számkulcsos rendszerének leírása. Alapvetően új eredményeket ért el a termékenyülési viszonyok módszertanának megvalósíthatósága terén. 120 minősítésre bejelentett gyümölcsfajtája, 51 gyümölcsfajta állami minősítése (1960–1991); összesen 2 500 cseresznyehibrid bonitálása volt. Cseresznyefajtái közül kiemelkedik a Pomázi hosszúszárú, a Szomolyai fekete és a Solymári gömbölyű fajta. Keresztezéssel pedig olyan fajtákat állított elő, amelyek még a híres Germersdorfi óriásfajtát is felülmúlták. Vezető szerepet játszott egy magyarországi gyümölcsgénbank megszervezése terén (1988).

Emlékezet

Egyik nemesített cseresznyefajtája, a Katalin, fiatalon elhunyt felesége emlékét őrzi, másik cseresznyefajtáját, a Verát, unokájáról nevezte el. Emlékére már életében Mályin, nemesítéseinek helyszínén, helyi lakosok megalapították a Brózik Sándor Kertbarátok Körét (1994-ben). Halála után szülővárosában Brózik Sándor-emléktáblát avattak (2005-ben).

Elismertség

A Magyar Növénynemesítők Egyesülete tb. tagja (1990-től). A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) tagja (1970-től).

Elismerés

A bécsi Kertészeti Világkiállítás Arany Nagydíja (1964), a hamburgi Nemesítési Világkiállítás Nagydíja (1968), Fleischmann Rudolf- emlékplakett (1977), Entz Ferenc-emlékplakett (1990), Magyar Gyula Nemesítési Nagydíj (1994). Összesen külföldön 227, Magyarországon 223 díjat kapott.

Főbb művei

F. m.: Almaoltványok levélszéle, mint fajtameghatározó bélyeg. (Kertészeti Kutató Intézet évkönyve. Bp., 1951)
A dió. Porpáczy Aladárral, Szentiványi Péterrel. (Bp., 1955)
Cseresznyefajtáink értékelése. (Kertészet és Szőlészet, 1956)
Almástermésűek 1–3. Elek Lászlóval, Regius Jánossal. (Termesztett gyümölcsfajtáink. 1. Bp., 1957)
Csonthéjastermésűek. 1–3. Elek Lászlóval, Regius Jánossal. (Termesztett gyümölcsfajtáink. 2. Bp., 1959–1962)
Gyümölcsfajták magcsemete-iskolai vizsgálata. (Kertészeti Kutató Intézet évkönyve. 1960. Bp., 1962)
A Germersdorfi óriás cseresznyefajta termékenyülési viszonyai. (Kísérletügyi Közlemények, 1963)
Gyümölcs- és zöldségfajták konzervipari értéke. I–II. Többekkel. (Konzerv- és Paprikaipar, 1964)
Szamócafajták tulajdonságainak elemzése és értékelése. Achmet S.-sel. (Kísérletügyi Közlemények. Kertészet, 1964)
Mandulafajták értékelése. (Szőlő- és gyümölcstermesztés. III. köt. Bp., 1968)
A Pándy-meggy termésbiztonságának fokozási lehetőségei a virágzási idő és a termékenyülési viszonyok ismeretében. (Szőlő- és Gyümölcstermesztés, 1969)
Üzemi körtefajtáink termékenyülési viszonyai. Nyéki Józseffel. (Kísérletügyi Közlemények. Kertészet, 1970)
Jövedelmező meggytermesztés házikertekben. Többekkel. (Bp., 1971)
Fontosabb körtefajtáink virágzásfenológiai és termékenyülési viszonyai (Szőlő- és Gyümölcstermesztés, 1971)
Egyes meggyfajták ivarszerveinek funkcióképessége. Nyéki Józseffel, Ifjú Zoltánnal. – Meggy- és cseresznyefajták klónjai virágnyílásának indukált periodicitása. Nyéki Józseffel, Ifjú Zoltánnal. (Botanikai Közlemények, 1974)
Gyümölcstermő növények termékenyülése. Szerk. Nyéki Józseffel. (Bp., 1975)
Különböző pollenadófajták hatása a cseresznye gyümölcs morfológiájára. Többekkel. (Botanikai Közlemények, 1977)
Virágzásiidő-megfigyelések hasznosítása a meggyültetvények tervezésénél. Nyéki Józseffel, Ifjú Zoltánnal. Kertgazdaság, 1977)
Az őszibarack-termesztés fajtaválasztéka. (Legújabb eredmények a világ őszibarack-termesztésében. Bp., 1978)
Termékenyülési vizsgálatok eredményei az őszibaracknál. Nyéki Józseffel, Ifjú Zoltánnal. (Kertgazdaság, 1980)
A gyümölcskötődés és a homogámia kapcsolata a kajszibaracknál. Nyéki Józseffel. (Botanikai Közlemények, 1981)
Új minősített Germersdorfi klónok. Harsányi J.-vel. (Kertészet és Szőlészet, 1983)
Körte genetikai alapanyagok begyűjtése. (Lippay János Tudományos Ülésszak közleményei. Bp., 1991)
Gyümölcsfajták. (Bp., 1993)
Gyümölcsfajták értékelése és nemesítése. Gyümölcsfajták begyűjtése, fajtagyűjtemények létesítése, leírása, értékelése, ill. klónszelekciója
a cseresznye és a mandula nemesítése. Kand. értek. (Bp., 1993)
Cseresznyefajták virágzási idejének alakulása Magyarországon 1949–1998 között. (Kertgazdaság, 1998)
kutatási jelentései kéziratban a Kertészeti Kutatóintézetben: Gyümölcsfenológiai megfigyelések módszertana, különös tekintettel a kihajtásmenet és virágzásmenet fenológiai fázisaira. (Bp., 1955)
Gyümölcs-fajtagyűjtemények létesítésének eredményei. 1951–1956. Bp., 1956)
A bogyósgyümölcsűek termékenyülési vizsgálatának eredményei – szamóca, málna, ribiszke, köszméte. Achmet S.-sel. (Bp., 1962)
Mandulafajták terméstulajdonságainak dominanciavizsgálata az F1-nemzedékben. (Bp., 1964)
Egyes cseresznyefajták általános és gyümölcs- szeszipari vizsgálata laboratóriumban. I–II. Varga M.-mel. (Bp., 1964–1965)
Mandulafajták értékelése. (Bp., 1965)
A meggytermesztés fejlesztési lehetőségei. Többekkel. (Bp., 1968)
A gyümölcstermő növények génbankjának létesítése. Nagy P.- vel, Szentiványi P.-vel. (Bp., 1976)
Cseresznye- és meggyfajták, ill. fajtajelöltek konzervipari alkalmasságvizsgálata. 1970–1976. Összefoglaló értékelése. Sorosi S.-nével. (Bp., 1976).

Irodalom

Irod.: Nyéki József–Soltész Miklós: B. S. (Kertgazdaság, 1976)
Kállay Tamásné–Békefi Zsuzsanna: B. S. munkássága. (Kertgazdaság, 2001)
Surányi Dezső: B. S. emléktábla Mezőtúron. (Kertészet és Szőlészet, 2005)
Bón István: B. S. november 30-án lenne 80 éves. (Kertészet és Szőlészet, 2006[*téves születési adatokkal!]).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője