Bruckner Győzőné Győri Adrienne
Bruckner Győzőné Győri Adrienne

2024. április 14. Vasárnap

Bruckner Győzőné Győri Adrienne

kémikus

Névváltozatok

Karczag Ivánné Wilhelms Adrienne

Születési adatok

1917. szeptember 25.

Győr

Halálozási adatok

1982. június 15.

Budapest

Temetési adatok

1982. június 30.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Wilhelms Uldrin (1876–1920), a győri Rábaszabályozó Társulat mérnöke, Szodfridt Erzsébet (†1918). F: 1. 1945–1960: Karczag Iván jogász, a Jégértékesítő Nemzeti Vállalat jogügyi előadója. Elvált. 2. 1960-tól Bruckner Győző (1900–1980) kémikus, az MTA tagja.

Iskola

A győri leánygimnáziumban éretts. (1935), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen végbizonyítványt (1939), bölcsészdoktori okl. szerzett (1941), a kémiai tudományok kandidátusa (1961).

Életút

A Kőbányai Serfőzde és a SZIT Tápszerművek Központi Laboratóriumának laboránsa (1940–1941). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE TTK Szerves Kémiai Intézete tanársegéde (1941–1948), egy. adjunktusa (1948–1961), egy. docense (1961–1970?). A Sorbonne Szerves Kémiai Intézete ösztöndíjasa (1947). Müller Sándor akadémikus kutatócsoportjának tagjaként elsősorban a dimerek szerkezetvizsgálatával ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket.

Főbb művei

F. m.: A glucose thiocyansav-esthereiről. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1941)
A glucose és cellobiose 1-thiocyansav-esthereiről. (A Magyar Biológiai Intézet kutatómunkái. Bp., 1941
németül: Berichte der Deutschen Chemische Gesellschaft, 1941)
Szerves kémiai preparátum. (Bp., 1950)
A diizoeugenol-dimetiléter oxidatív lebontása. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1953)
Vicinális dihalogénszármazékok dehalogénezése. Kucsman Árpáddal. (Vegyipari Kutató Intézetek Közleményei, 1954)
Über die trans-trans-Raumestruktur der Dimeriesierungsprodukte einiger Propenylphenoläther. Kovács Jenővel. (Acta Chimica, 1958)
Einfache Synthese des Pentacens. Többekkel. (Tetrahedron Letters, 1960)
Propenyl oldalláncú phenoletherek néhány dimerizációs és addiciós reakciójának vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1960)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője